Cyklisterna var i vägen för bilföraren

posted in: Cykel, Trafikbrott | 2

Händelsen uppmärksammades i Skaraborgsbygden

Prejade cyklister i Skara

Detta hände den 13 maj 2018. Två killar som var elever på cykelgymnasiet hade gjort en distansrunda och var på väg tillbaka in i staden. De båda cyklade i bredd på körbanan. Vid sidan om körbanan går en gemensam gång- och cykelbana. När bilföraren bakom dem signalerade lade de sig efter varandra. Bilföraren åkte i höjd med den första killen och ropade till honom att det är olagligt att cykla i bredd och att cykla på körbanan. Killen opponerade sig mot detta och menade att körbanan var lämpligaste väg.

Skulle tillrättavisa

Till denna gång- och cykelbana ville bilföraren tvinga in cyklisterna. Bild från förundersökningen.

Mannen i bilen blev arg och styrde höger för att tränga in killarna mot gång- och cykelbanan. Båda killarna kraschade. Som tur var klarade sig båda med skrubbsår och skadade cyklar. Cyklisterna var i vägen för bilföraren helt enkelt. Tyvärr är det allt för vanligt i trafiken att man ska tillrättavisa andra trafikanter.

De drabbade cyklisterna ersattes så småningom av försäkringsbolaget där den vållande bilen var trafikförsäkrad.

Bilföraren, en man förstås, menade att cyklisterna inte hade på körbanan att göra. Cyklisterna var i vägen för bilföraren.

Under utredningen medgav bilföraren att hans agerande hade varit dumt och överilat och han förstod det farliga. Han erkände brott. När utredningen sedan hamnade hos Åklagarmyndigheten beslutade ansvarig åklagare att utfärda ett strafföreläggande på 70 dagsböter för vårdslöshet och vållande till kroppsskada.

Påföljd enligt praxis

70 dagsböter ligger i det spann som brukar vara praxis i denna typ av ärenden. I och med att bilföraren har godkänt strafföreläggandet har straffet vunnit laga kraft

Läs om fler fall med aggressiva förare

2 Responses

  1. Dan

    Juristerna borde inte få sitta i en domstol heller!! Lika lite som förare av bilen ska få köra bil igen! Jag tycker att det är mordförsök med tanke på hur stor och tung en bil är. Så ser jag på det. För det kan det lika gärna ha blivit så att en eller båda hade omkommit av kraschen.

    • Tomas Samuelsson

      Att det är allvarligt är ingen tvekan om men likgiltighet angående andras säkerhet straffas inte på långt när så hårt som att avsiktligt försöka döda någon. En sån här händelse skulle aldrig klassas som mordförsök. Det finns ingenting som talar för att bilföraren i fråga hade avsikt att döda killarna. Hade han haft sådan avsikt skulle han ha siktat rakt på killarna och även haft högre hastighet. Jag tycker också att man skulle skärpa straffen för de som uppvisar likgiltighet såsom de här bilförarna som utsätter cyklisterna för så stora faror. Förr eller senare blir det dödsfall.