Tingsrätten friade förare som tvärnitade framför cyklister

posted in: Uncategorized | 29

Tingsrätten friade förare som tvärnitade framför cyklister

Händelse

Det var på Kristi himmelfärds dag 2015, den 14 maj, som händelsen inträffade. Ett gäng på 5 cyklister hade träffats i Stockholm för att köra en motionstur med sina racercyklar. Turen gick ut mot Nacka. Efter Skurubron valde de att ta Sockenvägen genom Saltsjö-Boo. Det var tidigt på förmiddagen och ännu ingen större trafik. Klungan uppmärksammade att en bakomvarande bilförare tutade ihållande och fortsatte med detta under hela sin omkörning. Så snart bilen hade passerat cyklisterna tvärnitade föraren. En av cyklisterna körde rätt in i bakluckan med följd att han fick nyckelbensbrott och förstörd cykel. En av cyklisterna lyckades väja ner i diket och skadade sitt ben och fick cykeln förstörd.

Utredning

Polis på plats omhändertog bilförarens körkort och påbörjade utredningen som kom att rubriceras som grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Jag valde att fortsätta driva utredningen med den rubriceringen. Jag menade att bilföraren hade gjort en klart medveten risktagning samt att han visat hänsynslöshet mot oskyddade trafikanter och utsatt dem för risken att få betydligt värre skador.  Alla cyklister skulle höras och den närboende som hade sett händelsen skulle höras. Jag såg också till att platsen blev dokumenterad. Sen gällde det att få in läkarutlåtanden och ett s.k. rättsintyg. Anledningen att utredningen har tagit tid är väntan på rättsintyg och skadeståndsbelopp.

En fråga som jag hade att ta ställning till var om det skulle anses brottsligt av cyklisterna att underlåta att använda cykelbanan som i detta fall löpte på sidan om vägens vänstra sida. Jag valde att inte ta upp det eftersom det skulle ha inneburit att cyklisterna skulle ha behövt korsa vägen för att nå cykelbanan. Jag tyckte inte heller att det fanns anledning att ifrågasätta om de hade anpassat avstånd till framförvarande fordon.

Åtal och rättegång

Den 15 december 2016 genomfördes rättegången i Nacka tingsrätt. Åtalet var nu nerjusterat till vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.  Åklagaren yrkade även skadestånd för de skadade cyklisterna utöver den ersättning de tidigare erhållit från bilägarens trafikförsäkring.

Bilföraren J förnekade brott och bestred skadeståndsanspråken.

Den mest skadade cyklisten AL berättade att de cyklade på två led och han var först i vänstra ledet och hade den andra skadade cyklisten C låg först i det högra ledet. De höll cirka 37 km/h och på platsen gäller hastighetsbegränsning 40 km/h. Bilen körde om och gav väldigt liten marginal i sidled. Under hela omkörningen höll bilföraren inne tutan. AL hade inte en chans att stanna när bilen tvärbromsade. Han körde rätt in i bakluckan. Cykeln förstördes med bland annat bruten ram. När han på polisens uppmaning uppsökte sjukhus upptäcktes nyckelbensbrott. Detta läktes sedan ihop fel och han har fått bestående problem och är ännu inte helt bra.

C berättade att han, då bilen bromsade in lyckades väja ner i diket och vurpa där. Bland annat förstördes båda hjul på cykeln. Han skadade ena benet och hade besvär i cirka en vecka. Han är nu återställd. Inte heller han har fått full ersättning från bilägarens försäkringsbolag för sina förstörda cykelhjul

Bilföraren J uppgav att han hade för avsikt att köra om cyklisterna. Han signalerade för att uppmärksamma dem. Han tordes inte använda hela mötande körbanan eftersom det kunde komma möte. Han bedömde att cyklisterna gick ihop i ett led när han passerade dem. Han sade att han inte hade bråttom och att han inte var irriterad. Han var på gott humör. Anledningen till at han bromsade var att han tyckte se sig en katt komma från högra diket och at han reagerade reflexmässigt. Han svängde inte in framför cyklisterna utan de svängde ut i vägen efter omkörningen.

Vittnet AC cyklade som andra man i vänstra ledet. Han berättade att bilföraren tutade länge. Bilen körde om väldigt nära och svängde in framför cyklisterna och tvärnitade. Han väjde vänster ut i vägen på sidan om bilen.

Vittnet P cyklade sist i vänstra ledet. Han upplevde tutandet som en missnöjestutning. Bilföraren gjorde kraftigt gaspådrag vid omkörningen. Han bedömde att bilen körde nära cyklisterna och svängde in framför dem och tvärnitade.

Vittnet H bor intill vägen nära olycksplatsen. Han stod på sin infart och hörde den långa tutningen. Bilen gjorde en blixtsnabb omkörning och tvärnitade. Efter olyckan var flera cyklister förbannade.

Vid sitt slutanförande yrkade åklagaren på ansvar enligt sin sakframställan och att påföljden skulle bli dagsböter samt skadestånd.

Försvararen yrkade på frikännande. Han betonade att de båda cyklisterna som hördes som vittnen inte skulle bedömas som helt oberoende vittnen eftersom de själva var inblandade i händelsen. Han menade även att vittnet H hade färgats av den upprörda stämningen på platsen att till varje pris utse en syndare.

Mina reflexioner

Jag tycker att åklagarsidan skulle ha vidhållit grov vårdslöshet i trafik. Man borde ha lagt större vikt vid att gärningen riktade sig mot oskyddade trafikanter och att det mycket väl skulle ha kunnat bli mycket allvarligare skador, rentav livsfara. Jag vet dock att det ska mycket till för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik. Det är steget innan mord- eller dråpförsök. Min uppfattning är dock att den här bilföraren visat likgiltighet mot de oskyddade cyklisterna och att åklagaren borde ha argumenterat kraftigare för att tydliggöra det. Detta skulle kunnat ha höjt straffvärdet även om det kanske inte hade räckt för att få bilföraren fälld för grov vårdslöshet i trafik.

Jag hade dock i min fantasi aldrig kunnat drömma om en helt friande dom. Det var endast rättens ordförande som hade en avvikande mening. Nämndemännen har definitivt inte fattat vilken fara de oskyddade cyklisterna utsattes för. Det är bara att hoppas att denna dom överklagas till hovrätten.

Vill du läsa domen?

Jag kan skicka den om du fyller i kontaktformuläret nedan.

29 Responses

 1. Christian

  Skicka en kopia på domen snälla.

 2. Matti Scheffer

  Hej, bra rapporterat. Skicka gärna domen.
  Med vänlig hälsning,
  Matti

 3. Paul Eskilsson

  Jag vill ha domen! (eller bara målnummer och domstol så kan jag själv beställa)

 4. Rip karlsson

  Hej.
  Jag var med om samma sak för 3 år sedan. Bara det att jag cyklade själv.

  Skicka den gärna på mail. Tack.

  Mvh / Rip

 5. Micke Sandberg

  Hej
  Kan du skicka målnumret så kan jag plocka fram domen själv. Mycket upprörd över domslutet och vill gärna läsa hur domstolen resonerat. Än en gång verkar det som om systemet med nämndemän flera.

  God Jul och Gott Nytt År

 6. Stefan Ljungberg

  Vill gärna läsa domen.

 7. BikeStockholm

  Bevis på att cyklisthatet fortsätter växa. Även i landets rättssalar.

  Skicka gärna domen, tack.

 8. John Hallberg

  Hej

  Vill gärna läsa domen!

 9. Richard Hagel

  Jag vill gärna läsa hela domen.

 10. Kristofer nennestam

  Vill gärna läsa domen

 11. Mattias Brandt

  Mycket märkligt.
  Skulle gärna läsa hur nämndemännen resonerat.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Brandt

 12. Jonas Blomdahl

  Skicka gärna domen.
  Vänligen

  Jonas

 13. Mikael

  Hej
  Jag var med om nästan en omvänd sak i Spanien. Jag körde om en cyklist precis efter en vägkorsning innan denna hade fått upp farten (där vi båda hade stopplikt). Jag parkerade lugnt och fint några hundra meter längre fram (och dessutom omedelbart bakom en annan bil). När jag hade gått ur bilen och skulle slå igen dörren så kommer tävlingscyklisten och cyklar rakt in i bilen. Han tittade antagligen rakt ned i marken för att få mindre luftmotstånd. Som tur var så fick han inga skador och det blev heller inte några synliga märken på hyrbilen men cyklisten såg rätt mörbultad ut. Jag känner mig rätt så oskyldig och om jag inte hade parkerat där så hade cyklisten kört in i nästa parkerade bil istället. Med detta vill jag säga att man måste ta hänsyn från båda sidor och blir man omkörd av en sådan toker så bör man vara lite extra vaksam i ren självbevarelsedrift. Det hjälper inte att få rätt när det gör ont.

  • Toholmen

   Visst ska man lyssna på båda parter. I det här fallet tycker jag att bilföraren gick för långt. Min erfarenheter från många incidenter och olyckor är att det blir tokigt när en trafikant försöker tillrättavisa eller ”mästra” en annan. Att någon annan gör fel i trafiken ursäktar inte att jag själv tar mig friheter. Fel kan vi alla göra.

   Tack för ditt inlägg!

  • BikeStockholm

   På vilket sätt är händelsen du berättar om det minsta relevant här? Varför tar du upp den? Vad har den att göra med fallet i fråga?

   • Mikael

    ”BikeStockholm” – Tack för din synpunkt!
    För det första vill jag påpeka att denna sida är modererad och hade mitt inlägg inte varit relevant så hade det inte blivit publicerat. Uppenbarligen läste moderatorn mitt inlägg med öppna ögon och förstod mitt budskap även om det kanske var luddigt.
    Även om jag också anser att bilföraren gick för långt (baserat på den text som finns ovan) så är min fasta övertygelse att juridik inte hjälper mot sveda och värk. Även om man själv har rätt i sak så kan det var bra att vara uppmärksam och göra allt för att undvika olyckor (vilket uppenbarligen inte cyklisten i Spanien var). Oberoende om vad som än hände och hur det hände den där olyckliga dagen så är min egen strategi att alltid lägga mig platt när biltokar kör om mig och tutar (vilket kanske inte var möjligt i denna händelse). Jag bromsar hellre min cykel i onödan och tappar fart än och hoppas på att biltoken kommer att fullfölja sin omkörning på ett säkert sätt. Jag tycker att man som cyklist bör se bilförare som lika oberäkneliga som lekande småbarn och därför vara proaktiv för att värna om sin egen säkerhet även om det känns orättvist. Om du inte är nöjd med denna förklaring så föreslår jag att du ber moderator plocka bort mitt inlägg. Ha en bra dag.

    • BikeStockholm

     ”Även om man själv har rätt i sak så kan det var bra att vara uppmärksam och göra allt för att undvika olyckor” – Här kan det lätt tolkas som att du anser att de cyklande i Nacka där och då inte var uppmärksamma och hade kunnat undvika att bli skadade. Men du pratar alltså generellt om trafiksituationer i övrigt. Varför gör du det? Jag är så trött på att vid artiklar om cyklande som av att mycket att döma har betett sig föredömligt men blivit skadade p g a andras oaktsamhet, läsa kommentarer i stil med ”Men jag var minsann en gång med om att en cyklande betedde sig dumt åt!”. ”juridik inte hjälper mot sveda och värk” osv osv.

     Jag menar att det du tar upp inte har ett endaste dugg med händelsen att göra och tar fokus från sakfrågan, nämligen att de cyklande var uppmärksamma och gjorde vad de kunde för att undvika ”olyckan”. Kommentarer som din främjar tyvärr inte cykling, de bidrar istället till negativt tänkande hos vissa kring trafikslaget cykel. I det långa loppet hjälper det människor som han som körde bilen, att bli illasinnade gentemot cyklande enbart p g a av deras val av fordon.

     Förstår du hur jag menar?

     • Mikael

      Jag skrev att om du inte var nöjd med mitt svar så föreslog jag att du skulle be moderator plocka bort inlägget och ändå fortsätter du med ”Här kan de lätt tolkas…” etc. Om du tolkar mitt inlägg på ett visst sätt så får det stå för dig. Jag kan förstå hur du tänker men detta var inte min avsikt och därför så känns det inte bra att du försöker lägga orden i min mun och påstå saker som jag aldrig varken tänkt eller skrivit. Åter igen: Be moderater ta bort diskussionen om du anser att den bryter mot reglerna i detta forum.

     • Toholmen

      Inte ska jag plocka bort era inlägg. Jag har inte satt upp några speciella regler för det här forumet. När det gäller den här händelsen tycker jag att den talar för sig själv. Bilförarens agerande var mycket farligt för de som cyklade. Det framgår av de skador som uppstod. Det skulle kunnat ha blivit mycket värre. Det finns egentligen ingenting som talar för att cyklisterna har gjort något fel. I alla fall inget större. Det är aldrig okej att som trafikant bete sig farligt bara för att någon annan beter sig, som man själv tycker, felaktigt. Jag har hanterat många onödiga trafikolyckor som har berott på att trafikanter försöker ”mästra” eller tillrättavisa varandra på olämpligt sätt. Detta gäller alla trafikantgrupper. Oftast är dessa personer inga kända busar utan helt vanliga medborgare som vid ett speciellt tillfälle överreagerat.

    • BikeStockholm

     Har aldrig ansett att nåt bryter mot några regler, man kan snacka om saker ändå. Försöker inte lägga ord i din mun. Om du skriver kommentarer och svar till andra i ett öppet forum så behöver du acceptera att du får svar och kommentarer tillbaka. Att bara hänvisa till att be nån ta bort ditt inlägg känns inte särskilt konstruktivt. Om du inte vill bli ifrågasatt eller argumentera för det du skriver så bör du inte kommentera från början, IMHO.

     • Mikael

      Det var ju du själv som inledde med att ifrågasatta varför jag jag tog upp frågan här (”Varför tar du upp den?”) och då är det inte konstigt att jag viker mig och släpper diskussionen. Sedan att du redovisar hypotetiska tolkningar (”Här kan det lätt tolkas”…) av mitt inlägg och sedan spinner vidare på dessa gör att jag känner att du tolkar mitt inlägg i en riktning som jag inte avsåg. Det är detta jag menar med att lägga orden i min mun. Under sådana omständigheter känner jag att det inte är lönt att diskutera för vad jag än svarar eller skriver så kommer du att omtolka detta till det du vill att jag skall ha tänkt. Det kvittar hur mycket du än argumenterar eller vrider på frågan så kvarstår faktum att min tanke inte var illasinnad. Detta går naturligtvis inte att motbevisa eller bevisa och därför känns diskussionen meningslös och om du fortfarande anser att jag inte borde tagit upp frågan så kvarstår mitt erbjudande att ta bort det.
      Vi hoppas att liknande trafikhändelser aldrig (eller åtminstone ytterst sällan) inträffar i framtiden och får blicka framåt. Själv tänker jag börja cykla igen när det blir lite bättre väder. Just nu ligger det lite på is pga av halka och kyla.

 14. Charlie

  Är väldigt intresserad av att läsa domslutet.

 15. Lasse

  Läser gärna domen. Tack för att du skriver.

 16. Peter Zethraeus

  hej bra att du bevakar detta, jag vill väldigt gärna ta del av domen. Jag är aktiv inom politiken i Nacka och det här kommer säkerligen att diskuteras framöver. Tack på förhand.

  • Toholmen

   Hej Peter, och tack för ditt intresse. Jag mejlar domen till dig. För övrigt har jag skrivit till åklagaren och framfört varför jag tycker att det är viktigt med ett överklagande i det här fallet./Tomas

 17. Carl

  Hej, tar gärna emot domen. Jag var en av cyklisterna.

 18. Richard Andersson

  Intressant. Låter som ytterligare en nämndemannadom. En trist utveckling och enligt min mening som lagfaren bevis för att nämndemannasystemet är förlegat och i förekommande fall rättsosäkerhet då nämndemännen inte ska besitta någon juridisk kunskap. Kostnaden för samhället på grund av nämndemäns agerande med följd att rättegångar måste tas om är även det ytterst beklagligt. Skicka gärna avgörandet.
  Tack