Fortkörning – hastighetsöverträdelse

Att få böta för fortkörning – hastighetsöverträdelse kan få stora konsekvenser, inte minst när det gäller körkortsingripanden. Därför finns det anledning att noga granska polisens rapportering i det aktuella fallet innan man tar ställning till om man ska godkänna böter eller inte. De böter som polisen skriver ut benämns ordningsbot eller ordningsföreläggande.

Laser

Det finns flera mätmetoder som polisen kan använda sig av för att bevisa brottet. Exempelvis laser, ATK-kamera, eller efterföljande med fordon. För varje metod finns det föreskrifter om hur mätning och rapportering ska gå till. Eftersom det är en lång kedja med punkter som ska vara korrekta finns det stora möjligheter att någonting i denna kedja inte är korrekt eller bristfälligt, vilket gör att bevisningen inte är tillräcklig.

Godkänna böter eller förneka?

Om man godkänner böter i samband med rapportering, men ändå känner sig oskyldig, blir det mycket svårt att få rätt i efterhand eftersom böterna vinner laga kraft direkt. Det är möjligt att överklaga en ordningsbot men då måste man kunna påvisa ett eller flera formella fel.

Är du det minsta osäker på din skuld ska du inte godkänna böter på plats. Du behöver inte heller yttra dig om du erkänner eller förnekar. Begär istället rådrum och konsultera någon som är kunnig på området innan du yttrar dig.

Vanligt med körkortsåterkallelse vid fortkörning – hastighetsöverträdelse

Om polisen har omhändertagit ditt körkort innebär det att du inte har rätt att köra även om skuldfrågan inte är slutligt avgjord. Det gäller även om du vägrar skriva på delgivningen av körkortsomhändertagandet. Efter några dagar får du brev från Transportstyrelsen, där de begär ditt yttrande. Efter att ditt yttrande har kommit in beslutas om du ska få varning eller återkallelse samt vilken spärrtid som gäller. Är bevisningen tveksam kan Transportstyrelsen besluta att du får tillbaka körkortet under tiden fram tills dess att ärendet är slutligt avgjort.

Jag lägger ner verksamheten

Eftersom jag nu slutar kommer jag inte att åta mig fler uppdrag. Sidan ligger kvar som information till intresserade.