Fortkörning och körkortsomhändertagande

Bilförare stoppad av efterföljande polisbil. Underrättades att han kört minst 130 km/h på 60-sträcka. Körkortet omhändertaget på plats. Föraren nekade till att ha kört så mycket för fort. När han sedan fick begäran från Transportstyrelsen att yttra sig kontaktade han Paragrafhjälpen. Det visade sig att Transportstyrelsen inte hade fått några handlingar alls där det framgick hur mätningen hade gjorts, vilka säkerhetsavdrag som var gjorda och inte heller något om trafiksituationen vid tillfället. De första dokument från polisen som sedan kom in till Transportstyrelsen tydde på att uppmätt hastighet snarare var 115 – 120 km/h, varför beslut togs att körkortet skulle återkallas 3 månader. Nästa dag kom polisens slutliga rapport in till Transportstyrelsen. Då hade rapporterad hastighet reducerats till 100 km/h, varför beslutet om körkortsåterkallelse ändrades till en månad. Hade den först påstådda hastigheten på 130 km/h stämt hade det inneburit återkallelse i 5 månader, möjligen något kortare, på grund av berörd persons stora behov av körkort för sitt arbete.

Skadestånd från cyklist som vållat trafikolycka

En minderårig cyklade mot rött när han skulle korsa vägen i mörker och saknade dessutom föreskriven belysning på cykeln. Han hamnade mitt framför en bil och bilföraren hade inte möjlighet att stanna i tid. Polis och försäkringsbolag ansåg cyklisten som ensamt vållande. Bilägarens försäkring reglerade pojkens skador och reparation av bilen. Bilägaren ålades att betala sammanlagt 4 500 kr i självrisk och tyckte att det var orätt. Paragrafhjälpen förhandlade med pojkens vårdnadshavare som först vägrade att medverka. När jag meddelade att vi tänkte lämna in en stämning till tingsrätten kontaktade vederbörande sitt hemförsäkringsbolag som kompenserade bilägaren.

Vållandebedömning av försäkringsbolag

Två bilar krockade i cirkulationsplats. Min klient hade kört in i cirkulationen och blev påkörd i högra sidan av en förare som inte hade iakttagit väjningsplikt vid infart i cirkulationen. Motpartens försäkringsbolag löste in dennes bil men bedömde att det inte gick att bevisa vilken part som var vållande. Klientens bil brev obrukbar och han hade endast trafikförsäkring vilket skulle betyda att han inte skulle få någon ersättning alls. Jag gjorde en platsundersökning och hjälpte klienten att klaga på beslutet. Försäkringsbolaget ändrade sitt beslut om vållandet och ersatte.

Polisens beslut om nedläggning av ärende

En cyklist korsade vägen på en cykelpassage. Han blev påkörd av en bil som körde ut från cirkulationsplats och skadades allvarligt. Polismyndigheten ansåg att cyklisten inte hade iakttagit väjningsplikt och lade ner förundersökning om vållande till kroppsskada utan närmare utredning. Jag hjälpte cyklisten att begära överprövning av polisens beslut. Eftersom polisen stod fast vid beslut om nerläggning prövades fallet av åklagare som beslutade att förundersökningen skulle återupptas. Utredningen återgick till polisen som återigen lade den utan vidare åtgärder men denna gång med en annan motivering. Återigen begärdes överprövning och förundersökningen togs upp igen av åklagare. Utredning pågår och fallet är inte avslutat.

Varning i stället för körkortsåterkallelse

Efter att ha krockat med mötande fordon i samband med vänstersväng i korsning återkallades körkortet på två månader. Detta utan att personen fick möjlighet att yttra sig. Transportstyrelsen upphävde återkallelsen efter påpekande och inväntade yttrandet. Efter att jag hjälpt personen med yttrandet kom beslut om varning i stället för återkallelse.

Åklagarbeslut att inte åtala

En cyklist prejades av en tung lastbil. Cyklisten fångade det hela på film. Polisen utredde händelsen som vårdslöshet i trafik alternativt brott mot trafikförordningen genom att vid omkörning ej lämna betryggande avstånd i sidled. Åklagaren som fick hand om fallet beslutade att inte väcka åtal. Begäran om överprövning lämnades in. Ansvarig åklagare stod fast vid sin bedömning men lämnade fallet till åklagarcentrum i Malmö för vidare prövning.

Undervärdering av fordon

En drograttfull person orsakade en krock. Försäkringsbolaget beslutade att lösa in den krockade bilen. Bilen värderades lågt. Efter att Paragrafhjälpen hade engagerats i fallet kunde försäkringsbolaget förmås att höja beloppet med 20 000 kr mot vad de hade sagt från början.