2019

Lång erfarenhet av trafikutredningar

Jag har varit polis i över 40 år och under de sista tio åren arbetade jag i huvudsak med trafikärenden som polisiär förundersökningsledare. Jag har erfarenhet av juridisk bedömning av trafikbrott och känner väl till rättspraxis och tolkning av trafiklagstiftningen. Jag vet att okunskap om trafiklagstiftningen hos polis, åklagare och domstol ofta leder till att misstänkta får för sträng påföljd, vilket kan vara förödande, inte minst för att det kan leda till körkortsingripande eller till dyrare böter för den drabbade. Likaså förekommer det att personer som begår trafikbrott går fria för att det inte finns kunskap att utnyttja den lagstiftning som finns. Vill du läsa mer om min polisiära bakgrund kan du läsa här.

Över sju år med Paragrafhjälpen men nu slutar jag

Jag startade verksamheten i slutet av 2015 och den har ökat från år till år. Kunskaperna från polistiden har varit av stort värde. I flera ärenden har jag haft framgång för kunders räkning. De här åren har byggt på min erfarenhet ytterligare på så vis att jag har fått följa med i processerna ända fram till slutligt avgörande. Nu när jag slutar kommer jag att ha kvar mina sidor med information.

Trafikjuridik kan vara komplicerat

Det är en sak att läsa lagtext och en helt annan sak att tolka det som är skrivet. Många av de fall som anmäls är unika. Ibland finns det rättsfall från liknande att relatera till. Ibland är det fall som aldrig har prövats. Gränsdragningen mellan brottsligt beteende och straffritt beteende kan vara mycket svår att bedöma. Många gånger hamnar man i den så kallade gråzonen. Det är varken svart eller vitt. Det är vanligt att inte ens experter är överens. Trots att jag har hållit på med detta i många år är det en hel del som jag inte har stött på. Jag känner i alla fall att jag med den erfarenhet jag har kan hjälpa vanliga människor en bra bit på vägen genom att bedöma och ge vettiga råd hur de ska komma vidare när de på något sätt har råkat illa ut i trafiken.

Trafiksäkerhet är viktigt för mig

Intresset för trafiksäkerhet ligger mig varmt om hjärtat. Jag har en blogg där jag skriver om detta ämne. Jag vill i första hand att det inte ska inträffa onödiga trafikolyckor och jag vill att människor ska vara medvetna om de risker som är förknippade med trafiken. Helst vill jag att ingen begår trafikbrott över huvud taget. När det ändå händer är det viktigt att rättssäkerheten inte åsidosätts. 

Särskilt intresse för cyklister i trafiken

Paragrafhjälpen

Jag har ett särskilt intresse för cykling så du som är cyklist och har funderingar kring juridiken är välkommen att kontakta mig. Särskilt när du råkat illa ut i trafiken eller blivit illa behandlad av medtrafikanter. I mån av tid kan jag diskutera ditt ärende och förhoppningsvis ge goda råd.

Polisen har rustat ner

Det är allmänt känt att polisen under flera år har rustat ner trafikverksamheten. Inte bara den del av polisen som övervakar trafiken utan även den del som utreder. Det innebär att det är mycket större utrymme för felaktigheter eftersom både rutin och kunskap hos de poliser som rapporterar och utreder har blivit sämre. Det har visat sig att utredning av trafikolyckor helt enkelt läggs ner och att de som råkat illa ut i trafiken inte får din sak prövad ordentligt. Det har blivit tydligt sedan landets 21 länspolismyndigheter slogs samman till en enda.

Vad innebär det?

Den som blir rapporterad för trafikbrott och förseelser riskerar att böta för mycket. Det kan medföra att körkortsmyndigheten gör en strängare bedömning vad gäller varning eller körkortsåterkallelse. Den som har vållat en trafikolycka kanske döms för vårdslöshet i trafik i stället för brott mot någon av paragraferna i Trafikförordningen. Det kan också bli så att en trafikolycka rubriceras som ”trafikolycka utan misstanke om brott” trots att motparten bevisligen har brutit mot någon väsentlig trafikregel. Då kan försäkringsbolagen bedöma händelsen som delat vållande trots att det snarare är motparten som är den vållande.