Inte vårdslöshet då förare bromsat framför cyklister?

posted in: Cykel, Information | 0

Att en förare bromsat framför cyklister ansågs inte vara vårdslöshet i trafik enligt Attunda tingsrätt.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/louise-efter-allvarliga-olyckan-jag-ar-inte-bara-cyklist-jag-ar-nagons-mamma/repqeh!xiavtQq1RUqltcwHcqC6w/

Händelse

Det var den 23 april 2017. De var fyra cyklister som cyklade på en mindre väg. Några bilister bakom dem inväntade tillfälle att köra om. Louise låg sist av de fyra. Ett par av bilarna körde om. Efter dem kom sedan en bil till. Föraren tutade länge med signalhornet och körde om gruppen som då låg på rad. Efter att ha kört om bromsade han häftigt. En cyklist lyckades bromsa, två av dem svängde ut i mötande körfält för att inte cykla in i bilens bakända och Louise väjde ner i diket av samma orsak.

Hon vurpade över cykeln och ådrog sig flera revbensbrott, ett brutet nyckelben och en rejäl hjärnskakning.

Utredning

Inledningsvis lades utredningen ner men återupptogs när den Louise stod på sig. Den bilförare som senare åtalades anförde under utredningen att han hade legat i en kö med flera bilar. Framför bilarna hade han sett att de fyra cyklisterna hade legat i bredd. När cyklisterna sedan lade sig på ett led kunde bilarna bakom köra om. Han uppgav att han hade bromsat in efter det att han hade kört om för att han ville fråga cyklisterna om de verkligen behövde cykla i bredd med tanke på att vägen var smal. Han förnekade att han hade avsikt att skada cyklisterna. Han sade att han även blinkade. Han tyckte själv inte att han hade bromsat hårt. Han förnekade därför brott. Polisen har bara upprättat en schematisk skiss över olycksplatsen. Det saknas bilder som visar hur bred vägen är och hur sikten är. Det kanske inte skulle påverka utgången men det skulle ändå ge rätten en bättre bild över hur vägen ser ut.

https://www.google.se/maps/@59.603794,18.2109887,3a,75y,169.42h,85.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJC_vGT6J3Dw-oINPxkCnHQ!2e0!7i13312!8i6656

Åtal och rättegång

Åtalet gällde både vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Rätten ansåg inte att det var styrkt att bilföraren hade gjort en medveten risktagning eller typiskt trafikfarligt beteende men bedömde i alla fall att föraren varit tillräckligt oaktsam för att kunna dömas för vållande till kroppsskada. Tingsrätten menade bland annat att uppgifterna om hur långt framför cyklisterna bilen var när föraren bromsade var osäkra. Likaså ansåg rätten att det var osäkert hur pass hård inbromsningen var.

Påföljden blev 60 dagsböter. Louise tilldömdes även ett skadestånd på nästan 6500 kr. Det mesta av detta var för förlorad arbetsinkomst och ett mindre belopp, 1200 kr, för sveda och värk.

Mina reflexioner

Det är mycket ovanligt att skadestånd tilldöms i trafikärenden eftersom man brukar anse att trafikförsäkringen ska täcka sådant. Jag tycker dock att den åtalade borde ha dömts även för vårdslöshet i trafik. Både Louise och de andra cyklisterna har gett en samstämmig redogörelse och jag tycker att det borde räcka för att styrka vårdslöshet. Hur hovrätten skulle ha dömt vid ett överklagande får vi aldrig veta. Jag hade gärna sett att det hade blivit ytterligare dagsböter och att båda åtalspunkterna hade gillats. Jag tror inte att tingsrätten har förstått hur pass farligt det var för dessa cyklister trots de svåra skadorna som åsamkades Louise. Jag tycker alltså att domen är fel och att rätten inte har fört ett riktigt resonemang kring rekvisiten för vårdslöshet i trafik. Just att de är oskyddade trafikanter har man inte beaktat tillräckligt. Jag har även förståelse för att Louise inte har överklagat. Det skulle ha inneburit en väntan i flera månader till och det är inte självklart att det skulle ha beviljats prövningstillstånd i hovrätten. Det var trots allt bara en nämndeman som hade avvikande mening. Det är inte heller helt självklart att domen skulle bli hårdare fast jag tror att det hade varit goda möjligheter. Risken hade varit att man hade avvisat skadeståndsyrkandet. Trots allt blev det en viss upprättelse för Louise.

Att det återigen var en man som dömdes skyldig är inte förvånande. Återigen en person som vill fostra cyklister och anser sig ha bättre rätt till vägen.

Fler fall där förare bromsat framför cyklister

Nacka-ärendet: Den åtalade dömdes i Svea hovrätt för både vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. 60 dagsböter. Inget skadestånd. Tingsrätten hade friat på båda åtalspunkter. Den dömde mannen överklagade även till Högsta domstolen men fick inget prövningstillstånd.

Oskarshamns-ärendet: Den åtalade dömdes i Göta hovrätt för både vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. 100 dagsböter. Inget skadestånd. Hovrätten mildrade tingsrättens dom.