Farligt att korsa vägen

posted in: Information | 2

För en tid sedan såg jag att utmärkta Cyklistbloggen hade haft lite funderingar kring den här platsen i ett inlägg på Twitter. Man kan hålla med om att det kunde byggas bättre.

Man får väl inte köra över heldragen linje

Så här ser korsningspunkten över Färjeleden i Visby ut för cyklister som kommer söderifrån och ska vidare mot hamnen. Det är varken cykelpassage eller cykelöverfart och det är den cykelväg som är anvisad. Observera den heldragna linjen. Helt klart gäller väjningsplikt enligt utfartsregeln för cyklister. Som jag tolkar det måste man gå av och leda cykeln för att vara helt laglig. Undrar hur många cyklister som gör det. På denna del av Färjeleden är högsta tillåtna hastighet 60 km/h.

Gula linjen visar den väg som cyklister anvisas mot hamnen

Cyklande mot hamnen leds genom en tunnel under lv 140 Toftavägen till vänstra sidan. För att cyklande inte ska hamna i vänstertrafik ner mot hamnen leds de fram till Färjeleden och över den. Där finns alltså varken cykelpassage eller cykelöverfart. Trafikanter på Färjeleden varnas för korsande cykeltrafik.

Titta gärna på videon för att få en uppfattning om miljön.

Följ bara anvisningen

Bra eller dåligt? Ja, det kan diskuteras. Det är ändå rätt bra sikt och det är sällan så tät trafik att det är svårt att hitta luckor. Men det är konstigt att behöva passera heldragen linje.

2 Responses

 1. Anders Norén

  Tittar man i Googles ortofoton och Google Streetview så ser man att i aktuell kurva fanns markerade cykelpassager (och uppehåll i den heldragna linjen) fram till någon gång mellan 2011 och 2015.

  En kvalificerad gissning är att en gatuingenjör på Trafikverket ändrade detta i samband med omasfaltering, antingen oavsiktligt p.g.a. att personen inte kan trafikregler eller avsiktligt p.g.a. att personen tyckte att ”cyklisterna kommer farande från ingenstans” och att den nya lösningen därför är säkrare.

  Den gamla lösningen var i och för sig inte säkrare eftersom det i allmänhet är en säkerhetsrisk att korsa två körfält i samma riktning utan mittrefug, och i synnerhet när det (som i detta fall) rör sig om påfartsliknande körfält byggda för hög hastighet.

  Sedan har jag en känsla av att vägvisningen ursprungligen varit tänkt att vägvisa cyklisterna i högertrafik hela vägen, så att cykeltrafikanter söderifrån (från Toftavägen) på väg mot hamnen inte skulle köra under Toftavägen utan korsa Färjeleden och Söderväg i normalt motsolsvarv. Underfarten under Toftavägen skulle i så fall egentligen bara vara till för cykeltrafiken som kommer på höger sida av Färjeleden från hamnen (vägren, enkelriktad) och på höger sida av Söderväg från norr (GC-bana, utförd för enkelriktad trafik) och ska över till den dubbelriktade cykelvägen söderut på Toftavägens östra sida. Jag tror nämligen att en hel del av cykelinfrastrukturen i Visby är planerad på den tid då det var påbjudet från staten att cykelbanor i normalfallet skulle vara enkelriktade (dvs. före ca 1986).

  • Tomas Samuelsson

   Det stämmer säkert det du skriver. Man kan säga att bygget för cyklande aldrig blev klart.