För många av oss är körkortet en nödvändighet för att livet ska fungera på ett bra sätt. En återkallelse av körkortet kan innebära att du inte kan ta dig till arbetet eller kanske inte kan arbeta över huvud taget. Familjepusslet kan raseras fullständigt. Innan definitivt beslut fattas får du tillfälle att yttra dig. Det är viktigt att yttrandet blir bra för det kan göra skillnaden mellan varning och återkallelse. Det kan i andra falla vara skillnaden mellan en längre eller kortare tids återkallelse. Jag kan hjälpa dig att formulera yttrandet på bästa sätt.

Om du är under utredning för trafikbrott bör du redan under utredningen kontakta någon för rådgivning Du kanske har blivit anklagad för brott i samband med en trafikolycka. Om du är för snabb att godkänna böter och bevisningen är dålig kan det vara ”kört” för ditt körkort.

Jag har nu lagt ner min verksamhet att granska körkortsärenden. Sidan kommer att ligga kvar som information.

Återkallelse av körkort eller varning

Vid vissa trafikbrott och förseelser blir det aktuellt med körkortsingripande. Det kan även bli aktuellt att återkalla körkort av andra orsaker såsom sjukdom, missbruk eller grov brottslighet.

Det år flera olika förseelser som gör att körkortet kommer i fara. Vanligast är hastighetsöverträdelser och rattfylleri. Brott mot övriga regler som är väsentliga för trafiksäkerheten leder ofta till återkallat körkort. Alternativ till återkallelse av körkortet är varning.

Polisen omhändertar körkort

I samband med att polisen ingriper och rapporterar ovannämnda trafikbrott och förseelser händer det att polisen omhändertar körkortet för att skicka in det till Transportstyrelsen som är körkortsmyndighet. Det ska polisen göra om det bedöms som sannolikt att gärningen kommer att leda till att Transportstyrelsen återkallar körkortet. Vid mindre grova fall ges tillåtelse att köra ett par dagar så att föraren skall kunna köra hem sitt fordon och förbereda sig och även för att Transportstyrelsen skall kunna granska ärendet och ha möjlighet att återlämna körkortet ifall gärningen inte bedöms räcka för återkallelse.

Om polisen är osäker på ifall gärningen kommer att räcka för återkallelse brukar föraren få behålla körkortet tills fallet är slutligt avgjort.

Polisens beslut att omhänderta körkort bygger alltså på en prognos av vad som är sannolikt. Detta beslut kan upphävas av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen återkallar körkort

När du har godkänt böter från polis eller åklagare eller dömts i domstol för sådana trafikförseelser som kan leda till körkortsingripande blir Transportstyrelsen automatiskt underrättad och du kommer inledningsvis att få ett brev där du uppmanas att yttra dig inom en viss tid. Därefter fattas beslut om återkallelse eller varning. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor. Även Förvaltningsrättens beslut kan överklagas. Då till Kammarrätten. Det krävs dock prövningstillstånd för att fallet skall tas upp där.