Fällande dom i Oskarshamns-ärendet överklagad

posted in: Information | 6

Fällande dom i Oskarshamns-ärendet överklagad

 Dom Kalmar tingsrätt

HÄNDELSE

Det var den 30 augusti 2016 vid 19.30-tiden, som händelsen inträffade. Ett gäng på sju cyklister hade träffats för att köra en träningstur på 6 mil med sina racercyklar. De var på väg tillbaka österut mot Oskarshamn. De var nästan framme vid målet för sin runda. Två av cyklisterna hade sackat efter lite. Det var medvind och klungan på 5 man höll en hastighet på närmare 50 km/h. En bil körde om med liten marginal och svängde in snävt framför klungan. Så snart bilen hade passerat cyklisterna bromsade bilföraren häftigt. Första cyklisten väjde ner i diket och klarade sig utan skador. Den av cyklisterna som låg som nummer två bromsade och väjde mot diket men hakade i framförvarande cyklist och föll mot diket. Tre revbensfrakturer och brutet nyckelben och brutet finger. En och en halv månads sjukskrivning. Den tredje cyklisten föll över nummer två och hamnade över ytterkanten av asfalten, delvis på och utanför asfalten. Han bröt sin arm och fick även en huvudskada. Även han blev sjukskriven en och en halv månad.

Bilföraren hade inledningsvis sagt något om att cyklisterna borde veta sin plats på vägen.

UTREDNING

Från början rubricerades händelsen som grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. De båda skadade hördes som målsägande liksom de fem övriga cyklisterna som hördes som vittnen. Bilföraren hördes som misstänkt. Bilföraren menade att cyklisterna bestod av två grupper och att båda grupper cyklade i bredd. Cyklisterna har alla sagt att de körde på rad. Alla cyklister sade att bilföraren gav väldigt lite plats i sidled, cirka 0,5 m. Bilföraren kommenterade inte hur mycket marginal han hade givit. Han förnekade att han bromsat hårt. Bilföraren nekade till brott.

ÅTAL OCH RÄTTEGÅNG

Den 13 juni 2017 var det rättegång i Kalmar tingsrätt. Mål B 2796-16. Dom avkunnades 2017-06-27. Bilföraren stod åtalad för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada genom oaktsamhet.

Förutom cyklisterna hördes vittnen i rätten liksom bilföraren. De berättade i stort sett samma sak som de hade gjort vid polisförhören. Bilföraren förnekade brott.

Tingsrätten fällde bilföraren på båda punkter. Tingsrätten gick inte med på att bilföraren visat likgiltighet men ansåg i alla fall att han har varit grovt oaktsam. Påföljden 75 timmar samhällstjänst (motsvarar 2 månader fängelse). Dessutom ådömdes skadestånd till båda skadade cyklisterna med 15 000 kr vardera. Bilföraren ålades även att betala del av kostnaden för sin advokat och de skadades målsägandebiträde med sammanlagt drygt 9000 kr.

Den 20 juli 2017 meddelar Kalmar tingsrätt att domen är överklagad.

 

MINA REFLEXIONER

Jag tycker att både polisen och åklagarsidan låg rätt i sin rubricering grov vårdslöshet i trafik. Det var bra att stor vikt lades vid att gärningen riktade sig mot oskyddade trafikanter. Bra också att tingsrätten gick på åklagarens linje. Det är inte mycket att säga om valet av påföljd. Det är enligt praxis.

Jag tycker att det är en bra markering att sådant beteende inte kan accepteras.

Anmärkningsvärt att likartade fall kan bedömas så olika i tingsrätterna. Jämför det här fallet med det så kallade Nackaärendet.

Att domen har överklagats är inte mycket att säga om. Domen är efter svenska förhållanden förhållandevis hård och den åtalade har inget att förlora på att få en prövning i hovrätten. Tråkigt för de drabbade som får vänta länge på ett avgörande.

6 Responses

  • Tomas Samuelsson

   Det var nog att ta i. Texten behöver rättas. Fixar det. Tack för att du är vaken.

 1. Eric

  Hastigheten stämmer det hade gått ännu fortare innan då det var kraftig medvind. Vi hade runt 50km/h när det small. Jag var med i olyckan.

  • Tomas Samuelsson

   Hej Eric. Ja jag förstod det efter att ha läst utredningen. Hoppas att den här domen står sig så att det blir ett avslut. Det finns förstås risk att domen överklagas. Den var ju förhållandevis hård och det är inte troligt att hovrätten skärper ytterligare. Det betyder att bilföraren inte har så mycket att förlora på att överklaga. Min gissning är att en eventuell prövning i hovrätten borde leda till att man fastställer tingsrättens dom. Fast man vet ju aldrig. Jag kommer i alla fall att följa hur det går./Tomas

 2. Benne

  Klunga i medvind, ja, 50km/h är rimligt. Jag är ändå en ”långsam” motionscyklist, Men vi ligger ofta i 45km/h i mil efter mil, bara det är medvind.
  Snabba racercyklister ligger lätt i 60-70km/h.

  • Tomas Samuelsson

   Hastigheten 50 km/h är inte konstig alls. Jag hade felaktigt råkat skriva 50 m/h.