Paragrafhjälpen lägger ner

posted in: Uncategorized | 0

Efter nära åtta år kommer jag nu att lägga ner verksamheten med juridisk rådgivning. Webbsidan kommer att ligga kvar ett tag med information som kan vara av värde. Det kommer fortfarande att vra möjligt att mejla mig allmänna frågeställningar. Jag kan även svara på vissa frågeställningar per telefon.

Det känns tråkigt men allt har ett slut. Jag är väldigt glad för all positiv återkoppling jag har fått från mina kunder. Det har varit väldigt givande att ha kunnat hjälpa till.

Fortsätter med pågående fall

Jag kommer att fortsätta med de ärenden som pågår ända tills de är avslutade.

Fortsätter bevaka cykelfrågor

Jag kommer även att ha kvar min blogg och förhoppningsvis att publicera några intressanta fall.