Bromsade framför cyklister och dömdes för misshandel

posted in: Cykel, Trafikolycka | 0

Tingsrättens dom överklagad

Här kommer ytterligare ett referat med aggressiva förare som hatar cyklister och skadar dem medvetet.

Den här händelsen skedde den 7 juli 2020 vid Ljungbyholm utanför Kalmar. Det var ett gäng från Kalmar Cykelklubb som råkade ut för en sådan förare.

Körde om för nära

En ung man i en BMW gillade inte att en grupp med cyklister befann sig framför honom på vägen. Till att börja med körde han om cyklisterna i hög fart och med endast en halv meter i sidled. Efter omkörningen svängde mannen av vägen och cyklisterna kunde fortsatta sin tur.

Återkom en andra gång

Efter att de cyklat vidare en kort sträcka kom samma bil återigen bakifrån. Föraren körde om cyklisterna igen i hög fart. Han firade ner sidorutan och skrek till en cyklist i gruppen. Denne viftade avvärjande. Sedan försökte bilföraren preja honom, accelererade förbi den första cyklisten och tvärbromsade sedan så att denne kraschade in i bakändan på bilen. Cykeln förstördes och cyklisten fick bl. a. flera revbensbrott. De andra cyklande fick väja undan och en del hamnade i diket.

Vände tillbaka men smet sedan

Bilföraren körde vidare men kom tillbaka efter ett par minuter. Inte för att hjälpa till eller att lämna sina kontaktuppgifter utan för att håna den cyklist som kraschat. ”Har du inga bromsar?” Ska han ha sagt. Han körde sin väg trots att cyklisterna försökte hålla kvar honom. På väg därifrån körde han över foten på en av cyklisterna.

Åtalades för grov misshandel och smitning

Åklagaren åtalade mannen för grov misshandel i första hand, eller grovt vållande till kroppsskada i andra hand samt smitning. Åklagaren menade att gärningen var livsfarlig och innebar särskild hänsynslöshet. Den åtalade mannen har nekat till att det var han som körde bilen men har medgivit att det var hans bil.

Tingsrättens bedömning av gärningen

En kraftig inbromsning med bil framför en cyklist är dock förenad med en uppenbar risk för att cyklisten kan orsakas allvarliga skador samt smärta. Enligt tingsrättens mening måste P M ha varit medveten om den risken. Genom att den insikten till trots ändå utföra gärningen var han likgiltig inför riskens förverkligande. Mot den här bakgrunden finner tingsrätten att P M begått gärningen med ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Tingsrätten finner alltså att P M begått en uppsåtlig misshandel av B G.

Tingsrätten förde även ett resonemang om huruvida gärningen skulle bedömas som GROV misshandel men fann att agerandet inte räckte för en så pass hård bedömning. Man menade att gärningen inte innehöll en sådan särskild hänsynslöshet eller råhet som gör att den ska betraktas som grov.

Fängelse 8 månader och skadestånd

Bilföraren dömdes samtidigt för annan brottslighet (ofredande och skadegörelse). Fängelsestraffet hade troligen blivit något kortare om domen endast avsett händelsen vid Ljungbyholm. Den skadade cyklisten tilldömdes även ett skadestånd på 11 300 kr, varav 10 000 för kränkning och resten för sveda och värk. Så här rapporterade P4 Kalmar.

Bra av polis och åklagare

Både utredande polis och åklagare har drivit ärendet som grov misshandel och smitning. Andrahandsyrkandet var grovt vållande till kroppsskada och smitning. Bra att det farliga beteendet mot cyklisterna togs på stort allvar. Jag tycker även att tingsrätten har gjort en bra bedömning. Att det inte räckte för att få fällande dom vad gäller grov misshandel är inte mycket att säga om egentligen. Det ska väldigt mycket till för att någon ska kunna dömas för grov misshandel när det gäller någon som medvetet försöker skada någon annan i trafiken. Det är väldigt svårt att bevisa.

Fängelse 8 månader inkluderar en händelse till i trafiken, där gärningsmannen dömdes för ofredande och skadegörelse. Mannen ifråga är även tidigare dömd för olika brott. Jag blev ändå överraskad att påföljden blev så pass hög.

Domen överklagad

Nu är domen överklagad och det kommer att dröja innan vi får veta vilken bedömning som kommer att göras i Göta hovrätt. Den dömde har ingenting att förlora på det tror jag. Det är inte troligt att han får strängare påföljd. Om man jämför med andra liknande fall som har avgjorts kan det bli så att hovrätten ändrar bedömningen att det var misshandel till vållande till kroppsskada, eventuellt grovt vållande.