• Välkommen till Paragrafhjälpen
    Hjälpen för dig som råkat illa ut i trafiken

Hjälp för dig som råkat illa ut i trafiken

Trafikjuridisk hjälp och rådgivning vid trafikolycka, smitning, oskyldigt anklagad för trafikbrott eller indraget körkort. Kanske anser du att försäkringsbolaget felaktigt har bedömt dig som vållande till trafikolycka eller så har du inte fått den ersättning och kompensation som du borde haft rätt till Juridisk hjälp . Alltså:  Råkat illa ut i trafiken.

Det är lätt att råka illa ut i trafiken och drabbas värre än vad som är nödvändigt. Tveksam bevisning kan leda till alltför höga böter och indraget körkort på tvivelaktiga grunder. Det är inte heller roligt att anses som vållande till trafikolycka på felaktiga grunder. I flera fall är polisutredningarna inte kompletta eller så har man lagt ner ärendet utan utredning fast en sådan skulle ha lett till att motparten skulle ha ansetts vållande. Man kanske känner att man vill få upprättelse genom att motparten får sitt välförtjänta straff i stället för att ärendet bara skrivs av.

Gratis telefonkonsultation

Utnyttja möjligheten till kostnadsfri konsultation. Första samtalet är helt gratis. Du kan också ställa en fråga genom kontaktformuläret och få ett kostnadsfritt svar genom mejl.

Låg kostnad för att få en bedömning

Jag börjar med att begära ut och granska ditt ärende ifall du inte har handlingarna själv.  Det brukar innebära ungefär en timmes arbete. Är du cyklist som råkat illa ut gör jag det för halva priset. Om jag ska jobba vidare får du ett prisförslag. Läs mer här. Jag kommer att ge ett utlåtande efter att ha gått igenom ditt ärende. Endera bedömer jag att ärendet är korrekt handlagt och rekommenderar att inte gå vidare, eller också har jag en idé hur du ska få en rimligare bedömning.

Jag är inte ute efter att tjäna pengar på andras olyckor utan vill vara ett stöd i den djungel av regler som gäller i trafiken. Det är lätt hänt att drabbas oskäligt hårt. Enligt min erfarenhet är det många som behöver ha någon att diskutera med.

Varför inte utnyttja möjligheten att få ytterligare ett utlåtande?

Många gånger är det svårt att förstå den juridiska bedömningen som har gjorts. Det räcker inte att du har läst lagtexten. Där framgår inte hur det hela ska tolkas och inte heller hur praxis ser ut. Med min mångåriga erfarenhet av trafikutredningar kan jag hjälpa dig med förklaring av just ditt ärende. Om du undrar, tveka inte att höra av dig.

Beställ genomgång av ditt ärende

Om du upplever att ditt ärende har blivit bristfälligt eller felaktigt behandlat hos polisen kan jag granska alla handlingar för en kostnad av 600 kr. Allt du behöver göra är att ladda ner fullmakten, fylla i den så noga du kan, skriva ut den och underteckna. Sen kan du scanna dokumentet och mejla till tomas@paragrafhjalpen.se  eller skicka det med brev. Så snart jag har fått betalning rekvirerar jag handlingarna från polismyndigheten. Betalar gör du genom att swisha 600 kr till 123 105 67 61 eller mot faktura.

Fullmakt att ta del av handlingar

Insamling och lagring av personuppgifter

Info GDPR Paragrafhjälpen

Juridisk hjälp vid pågående ärende

Om ärendet ännu inte är avgjort kan jag biträda på samma villkor som ovan. Börja gärna med ett telefonsamtal

Hela Sverige

Jag åtar mig uppdrag i hela landet. I de allra flesta fall blir det fråga om att skriva yttranden eller att formulera överklaganden. Om jag behöver resa till annan ort för att närvara vid domstolsförhandlingar eller polisförhör blir det förstås högre kostnader än om det är i närområdet.

Kontakt

Ring mig på 070-824 76 81 eller fyll i kontaktformuläret nedan.