• Välkommen till Paragrafhjälpen
    Hjälpen för dig som råkat illa ut i trafiken

Du kan ha råkat ut för trafikolycka, smitning, blivit oskyldigt anklagad för trafikbrott eller riskerar indraget körkort. Kanske anser du att försäkringsbolaget felaktigt har bedömt dig som vållande till trafikolycka eller så har du inte fått den ersättning och kompensation som du borde haft rätt till Juridisk hjälp .

Det är lätt att råka illa ut i trafiken och drabbas värre än vad som är nödvändigt. Tveksam bevisning kan leda till alltför höga böter och indraget körkort på tvivelaktiga grunder. Det är inte heller roligt att anses som vållande till trafikolycka på felaktiga grunder. I flera fall är polisutredningarna inte kompletta eller så har man lagt ner ärendet utan utredning fast en sådan skulle ha lett till att motparten skulle ha ansetts vållande. Man kanske känner att man vill få upprättelse genom att motparten får sitt välförtjänta straff i stället för att ärendet bara skrivs av.

Jag slutar min verksamhet och gör inte längre bedömningar

Många gånger är det svårt att förstå den juridiska bedömningen som har gjorts. Det räcker inte att du har läst lagtexten. Där framgår inte hur det hela ska tolkas och inte heller hur praxis ser ut. Därför kan det vara klokt att rådfråga någon som är kunnig på området.

I mån av tid kan jag fortfarande ge allmänna råd.

Ring mig på 070-824 76 81 eller fyll i kontaktformuläret nedan.