Aggressiv bilförare dömd för attack mot cyklist

posted in: Cykel | 0

Händelse

Det var vid midsommartid, den 24 juni 2017 på kvällen. En bilförare körde om två cyklister, en man och en kvinna, som var ute och tränade i trakten av Södra Vi, Vimmerby kommun. Bilföraren höll alldeles för litet avstånd i sidled vid omkörningen. Eftersom detta skedde strax före en stopplikt hann cyklisterna ikapp vid stoppet. Den manliga cyklisten påkallade bilförarens uppmärksamhet och påtalade det olämpliga att köra om så nära. Han fick ingen som helst förståelse från bilföraren.

Överfallet

Efter avslutat samtal yttrade cyklisten att det inte är någon mening att förklara för någon som inte förstår och påbörjade att cykla därifrån. Bilföraren blev så ilsken att han rivstartade tvärs över huvudleden. Han prejade in cyklisten mot vägkanten och blockerade vidare framfart med bilen. Han rusade ur och runt bilen och knuffade cyklisten med full kraft ner i diket trots att denne satt fast med foten i pedalen.

Skador

Det ledde bland annat till flera revbensbrott, skrubbsår, och en knäckt ram på cykeln. När den kvinnliga cyklisten försökte fotografera utdelade bilföraren även en knuff mot henne men som tur var hade hon klivit av cykeln och klarade sig utan allvarliga skador. Det blev en polisanmälan som rubricerades som misshandel och brott mot Trafikförordningen. Åklagaren som fick hand om fallet valde att inte åtala, varför utredningen lades ner.

 

Överprövning

Paragrafhjälpen biträdde med begäran om överprövning och genomförde en egen intervju med de båda cyklisterna och tog fram ytterligare underlag. Jag föreslog alternativ brottsrubricering ofredande och vållande till kroppsskada. Det ledde sedan till en återupptagen förundersökning.

Efter en tid meddelades från åklagarmyndigheten att bilföraren skulle åtalas för ofredande och vållande till kroppsskada mot den manliga cyklisten men också att det inte blir något åtal för brott mot kvinnan. En halv seger så långt.

Rättegång

Fallet prövades i Kalmar tingsrätt den 22 augusti 2018 och dom meddelades den 5 september. Båda cyklister hördes liksom den åtalade bilföraren. Tingsrätten fann att det var bevisat att bilföraren hade gjort sig skyldig till både ofredande och vållande till kroppsskada. Han dömdes dock endast för vållande till kroppsskada eftersom det brottet har högre straffvärde än ofredande. Påföljden blev 60 dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Cyklistens krav på skadestånd (drygt 7000 kr, som avsåg självrisk för cykelreparation) godkändes också och den dömde ålades även att betala en del av rättegångskostnaden (1000 kr) för cyklisten.

Aggressiva förare

Kalmar tingsrätt, mål B 903-18. Domen vinner laga kraft 2018-09-27 om den inte överklagas.

Försäkringsfrågan

Eftersom det här inte var klassat som en trafikhändelse är inte Trafikskadelagen tillämplig. Cyklisten anmälde händelsen till försäkringsbolaget där han har sin hemförsäkring. Han fick ersättning för reparation av cykeln, ca 28000 kr men fick betala självrisk för en fjärdedel av kostnaden. Dessutom kommer försäkringsbolaget troligen att betala ersättning för själva överfallet. Det kommer att fastställas när försäkringsbolaget tagit del av domen. Om domen står sig och vinner laga kraft kommer försäkringsbolaget att kräva den dömde mannen på det belopp som de ersatt den drabbade cyklisten.

Slutsats

Som i så många liknande fall läggs brottsanmälan ner ganska snabbt. Det behöver inte bero på ointresse från polis eller åklagare. Det beror ofta på att inte alla fakta har kommit med på en gång. Därför bedöms det som omöjligt att bevisa brott. I det här fallet liksom många andra krävs det att den som är drabbad själv agerar aktivt eller tar hjälp för att hitta möjligheter att komma vidare. En brist som jag återigen har sett hos polis och åklagare är att man inte är tillräckligt flexibla när man utreder och prövar om inte gärningen faller inom en annan brottsrubricering. Mannen ifråga kanske hade misshandels-uppsåt men det skulle aldrig gå att bevisa. Att han faktiskt hade knuffat cyklisten var dock lättare att styrka. Likaså att att han borde ha insett risken för att denne skulle kunna skada sig.

Det här fallet visar även att det är viktigt att den som begått brottet verkligen lagförs.

Har du själv drabbats av aggressiva förare?