Cyklister är oskyddade trafikanter.

Många av oss som använder cykeln som träningsredskap och som cykelpendlar är duktiga och snabba cyklister. Dagens cyklar är bra och det är inga problem ens för en motionär att komma upp i höga hastigheter. Det är så kul att cykla fort att man lätt glömmer att man som cyklist är en oskyddad trafikant. Det enda fysiska skydd som finns är cykelhjälmen. I övrigt bara cyklistens eget omdöme. Jämför med dem som kör motorcykel. De har betydligt rejälare hjälm, de har ryggskydd, skinnkläder och läderstövlar. Alltså betydligt bättre skydd vid vurpor.

Det faktum att cyklister är oskyddade trafikanter innebär dels att förare av motordrivna fordon har en generell skyldighet att ta särskild hänsyn till just cyklister, dels att man som cyklist måste vara oerhört mycket mer förutseende. Som oskyddad trafikant löper man mycket stor risk för svåra personskador eller till och med dödsfall vid trafikolycka.

SKYDDA DIG

Det viktigaste fysiska skyddet är alltså cykelhjälm. Jag har utrett flera personskadeolyckor där cyklister har överlevt tack vare cykelhjälm. Använd belysning och reflexer såsom lagstiftningen kräver. Bra skydd är också reflexvästar och cykelkläder i skarpa färger. Att använda ringklockan kan också vara ett bra sätt att skydda sig mot olyckor.

Precis som vid trafik med övriga fordon ökar riskerna med ökad hastighet. En cykel kan aldrig bli lika stabil som en motorcykel och har inte lika effektiva bromsar. Därför blir det bästa skyddet alltså det egna omdömet.

UTRUSTA DIG

Naturligtvis skall du ha en bra cykel som lämpar sig för den typ av cykling du vill göra. Se till att cykeln har minst den utrustning som lagen kräver, d.v.s. ringklocka och broms, samt belysning och reflexer när det är mörkt.

Praktiska kläder och kringutrustning kan göra cykelupplevelsen ännu mer positiv. Det finns många aktörer på marknaden. Kvalité och priser varierar kraftigt.

FÖRSÄKRA DIG

Cykel är ett fordon som inte har skyldighet eller möjlighet att teckna trafikförsäkring. Det innebär att en cyklist som orsakar trafikolycka med egendoms- eller personskada kan bli skadeståndsskyldig. Har du en hemförsäkring kan du använda dig av den. Blir du själv skadad är det viktigt att du har försäkringsskydd mot olycksfall. Blir du skadad vid trafikolycka med motordrivet fordon omfattas du av fordonets trafikförsäkring och kan få ersättning för personskada och även materiella skador. Det gäller även om du själv är den vållande parten. Du kan dock krävas på ersättning från fordonsägaren som kanske oförskyllt har drabbats av en kostnad för självrisk. Vid olycka mellan cyklist och cyklist eller cyklist och fotgängare finns det ingen trafikförsäkring som träder in. Var och en får då använda sig av sin hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Läs mer om försäkring

http://www.folksam.se

http://www.if.se

http://www.trygghansa.se

VAR FÖRUTSEENDE

I trafiklagstiftningen jämställs cykeln oftast med övriga fordon när det gäller väjningsregler, regler för möte och omkörning, hastighetsanpassning m.m. Många förare av motordrivna fordon har inte fattat det eller bryr sig inte utan tillämpar regeln ”störst går först”. Tänk också på att det är vanligt att de inte uppfattar cyklister eller vad cyklisterna har för avsikt. Du måste vara överdrivet tydlig. Det lönar sig inte heller att till varje pris hålla på din rätt. Ibland får du helt enkelt ge dig fast annan trafikant har väjningsplikt mot dig. Även cyklister måste anpassa avståndet till framförvarande fordon vare sig det är en cykel eller ett motordrivet fordon. Reglerna för möte och omkörning gäller även cyklister. Många olyckor på cykelbanor beror på att cyklist som kör om inte ger signal med ringklockan (i god tid) samt underlåter att ge tillräckligt vingel-utrymme. Samma sak vid mötesolyckor på cykelbanor. Det går för fort i förhållande till sikten, en eller bägge håller inte tillräckligt till höger vid mötet. Alla som har erfarenhet av cykling vet att fotgängare är oberäkneliga. Räkna med att de varken ser eller hör den cykel som närmar sig. Använd ringklockan men gör det i god tid. Sakta ner och ge utrymme när du passerar. Fotgängare som befinner sig på gång/cykelbana har ofta dålig koll på vilken sida de ska gå eller åt vilket håll de ska gå vid möte. 

OM DU CYKLIST RÅKAT ILLA UT I TRAFIKEN

Ofta råkar cyklister illa ut i trafiken för att andra trafikantgrupper är hänsynslösa. Andra fordonsförare tränger sig före, struntar i att iaktta väjningsplikt. Ibland prejas cyklisterna och det händer att man sprutar spolarvätska på dem eller stänker ner dem. Jag är själv hängiven motionär och gillar landsvägscykling. Min erfarenhet som cyklist är att de flesta medtrafikanter är bra på att ta hänsyn men att det finns vissa som verkar hata cyklister. Det är också vanligt att de har för dålig uppmärksamhet och inte alls förstår hur pass fort man faktiskt kan förflytta sig på cykel.

Cyklister

Trafikbrott mot cyklister bedöms ofta för lindrigt

Jag har följt flera mål där cyklister har skadats eller dödats i trafiken. I många av fallen har både polis och åklagare missat att påtala att bristande hänsyn till cyklister, som är oskyddade trafikanter, ska ligga till grund för att bedöma trafikbrott som vårdslöshet i trafik. Därmed händer det enligt mig alldeles för ofta att förare slipper ansvar för just vårdslöshet i trafik.

CYKELLÄNKAR

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/

http://www.ntf.se/konsument/default.asp?RecID=49987

http://www.cykelframjandet.se

http://www.cykelguiden.nu