Försökte meja ner cyklister med bilen

posted in: Cykel, Trafikbrott | 0

Ett exempel till med aggressiv bilförare

Försökte meja ner cyklister med bilen. En man åtalades endast för vårdslöshet i trafik trots att han försökt meja ner en grupp cyklister med bilen och hotat dem till livet. Paragrafhjälpen har följt detta mål.

Händelse

Ett gäng med sju cyklister tog en träningstur ut mot Ingarö denna söndag i januari 2019. Där råkade de ut för en bilförare som försökte meja ner cyklisterna med bilen. På raksträckan in mot centrala Brunn kom en bilförare bakifrån och signalerade ilsket. Föraren körde om med minimal marginal i sidled och bromsade häftigt framför cyklisterna. Han var ilsken och menade att de inte skulle cykla på vägen och definitivt inte i bredd. Han hotade med stryk och trängde undan cyklisterna med bilen så att de tvingades stanna vid vägkanten. Bilföraren körde sedan vidare en liten bit och vände runt i en rondell och körde tillbaka rakt mot cyklisterna som stod kvar vid vägkanten. Han svängde till och med över i mötande körfält och siktade mot cyklisterna vid vägkanten på andra sidan men ångrade sig i sista stund.

Förhållanden på platsen

Eftersom det är tätbebyggt område är högsta tillåtna hastighet 50 km/h. Det finns en gång- och cykelbana som börjar strax innan, men den ligger på vänster sida om vägen och var inte halkbekämpad. Dessutom skulle cyklisterna svänga höger i rondellen strax framför. Alla i gruppen är duktiga cyklister så deras hastighet var inte mycket långsammare än övrig trafik. Man cyklade på två led men fick inte rimlig tid att gå in på ett led. Det var söndag förmiddag strax före klockan 10 och mitt i januari. Knappast någon stress i trafiken men likväl triggades denne bilförare av några cyklister som sinkade honom någon sekund. Dessa cyklister var alltså i sin fulla rätt att använda sig av körbanan istället för gång- och cykelbanan till vänster om vägen. På denna filmsnutt ser man aktuell vägsträcka. Observera att den är filmad på sommaren och inte mitt i vintern. https://youtu.be/PlmgkZqNyVQ Eftersom högsta tillåtna hastighet är 50 km/h har cyklisterna rätt att välja körbanan i stället för gång- och cykelbanan. Det hade bilföraren förstås ingen kunskap om.

Utredningen lades ner men återupptogs

En av de drabbade tog kontakt med Paragrafhjälpen och ville att jag skulle titta på fallet eftersom det hade blivit nerlagt hos polisen. Direkt när jag hade begärt ut handlingarna blev jag kontaktad av polisens förundersökningsledare som meddelade att han i och med min begäran hade tittat närmre på fallet och då kommit fram till att ärendet borde gå vidare. Han återupptog utredningen och därmed kunde jag inte få ta del av den på grund av förundersökningssekretess. Efter en tid informerades jag om att åtal har väckts och att jag därmed kunde få ut förundersökningen.

Fortsatt process

Bilföraren åtalades och huvudförhandling hölls i Nacka tingsrätt den 6 november 2019. Här kommer en sammanfattning av domen i Nacka tingsrätt.

Ett hån mot de drabbade

Den åtalade mannen som inte ens infann sig i domstolen dömdes enligt åtalet. 40 dagsböter á 50 kr innebär endast 2000 kr i böter. Det är samma belopp som det kostar att köra upp till 10 km/h för fort på en 30-sträcka! Trots att förundersökningen var ganska gedigen och omfattade förutom vårdslöshet i trafik, även olaga hot och inledningsvis försök till misshandel, så blev det endast åtal för vårdslöshet i trafik.

Tre av de drabbade cyklisterna hördes i domstolen och de redogjorde för händelseförloppet. Den åtalade mannen som inte ens hade kommit till domstolen kom med förklaringen att han hade glömt betalkort och telefon och därför behövde vända tillbaka. Han hade tutat på cyklisterna endast för att varna dem men han hade blivit irriterad för att han hade ”fått fingret”. Att han kom över på fel sida när han körde tillbaka berodde på att han hade väjt för en hund….

Min uppfattning är att åklagaren borde ha åtalat även för olaga hot och kanske även försök till grov misshandel även fast det är mycket svårt att bevisa uppsåtet. 40 dagsböter är i underkant. Det är inte troligt att domen kommer att överklagas av åklagaren eftersom mannen dömdes enligt åtalet. En liten tröst i sammanhanget är att domen kommer att leda till att den här förare får körkortet återkallat några månader.

Läs om liknande fall