Lag på 1,5 m avstånd vid omkörning av cyklist

posted in: Cykel | 0

Behövs det lag på 1,5 m avstånd i sidled vid omkörning av cyklist?

Från cyklist-Sverige har det med styrka framförts krav på lagstiftning på att minsta avstånd i sidled vid omkörning av cyklist ska vara minst 1,5 m. Liknande regler finns i flera länder.

https://www.facebook.com/groups/433743243454710/

Anledningen är såklart att öka säkerheten för de som cyklar.

Frågan är om en sådan bestämmelse behövs i Sverige.

Detta gäller idag

Regleringen finns i Trafikförordningens 3:e kapitel

32 §, 1 st. En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Problemet med dessa regler är att det inte finns någon definition av vad som menas med ”utan fara” eller ”betryggande avstånd”. Vad som är ”betryggande avstånd” måste prövas från fall till fall.

Jag har följt flera fall där cyklister som har blivit omkörda med liten marginal har anmält bilförare för brott men att dessa anmälningar har lagts ner av polis eller åklagare. I en del fall har det inte hjälpt att den cyklande har haft händelsen inspelad på video med action-kamera.

I de fall där cyklister verkligen har blivit påkörda brukar bevisningen räcka. Då brukar brottsrubriceringen bli ”vållande till kroppsskada” eller ”vållande till annans död” och, i vissa fall, även ”vårdslöshet i trafik”.

Vad blir skillnaden med lag på 1,5 m?

I första hand tror jag att det pedagogiska kommer att ha stor betydelse. Man kommer att lägga in det i körkortsutbildningen och det kommer att kunna kommuniceras i olika informationsmaterial.

Det blir betydligt lättare att få folk att förstå att ”betryggande avstånd” i sidled innebär minst 1,5 m. Idag är det säkert många förare som tror att ”betryggande avstånd” i sidled innebär 30 eller 50 cm. De kör om för nära därför att de inte förstår bättre.

Det blir även lättare att komma åt förare som slarvar även vid de tillfällen då ingen olycka har inträffat.  Dels kan polisen rapportera sådant då de upptäcker det i samband med trafikövervakning, dels kan cyklisternas egen videoupptagning räcka som bevisning i uppenbara fall.

Även vid ett införande av lag på minst 1,5 m blir det svårt eller omöjligt att bevisa brott om det inte finns bra vittnen eller tydlig inspelning av händelsen. Det kommer även i fortsättningen att bli svårt att komma åt dem som hatar cyklister och vill ”straffa” dem för att de är i vägen.

Jag tror dock att en sådan regel kan förebygga en del farliga olyckor.