Cykelöverfart, cykelpassage eller vad?

posted in: Cykel, Trafiksäkerhet | 0

Jag uppmärksammade denna plats i Sundsvall på grund av en trafikolycka som inte har något att göra med cykling. Det är i korsningen E 14 Björneborgsgatan och Solgatan. Det fick mig att fundera på vad det här egentligen är för någonting.

Cykelöverfart?

Nej. Det är visserligen en nivåskillnad som ger fartdämpning på trafik till eller från sidogatan. Väjningslinjen och väjningsskylten ligger före den röda stenläggningen. Det finns inga skyltar, B 8, för cykelöverfart och inga s.k. sockerbitar.

Cykelöverfart, cykelpassage eller ingetdera?

Cykelpassage?

Nej. Det saknas s.k. sockerbitar. I övrigt, se kommentarer ovan.

Genomgående cykelbana?

Nej, inte det heller. Det finns inte något som säger att det är en cykelbana som löper längs Björneborgsgatans södra sida. Underlaget i korsningspunkten har avvikande färg men det avviker både från Solgatans beläggning och den ”bana” som leder fram till platsen parallellt med huvudleden E 14 Björneborgsgatan.

Vi kan därmed helt utesluta att det är en genomgående cykelbana på den här platsen.

Läs mer om cykelöverfart och cykelpassage eller genomgående cykelbana.

Sundsvalls kommuns cykelkarta

Inget påbudsmärke och ingen vägmarkering

Ingenting anger att det här ska vara att anse som gång- och cykelbana eftersom det inte finns något som anger att trafik med motordrivna fordon är förbjuden. Kan man då anse att det rör sig om en gång- och cykelbana? Ja, faktiskt, för det finns inget absolut krav att en gång- och cykelbana ska skyltas med påbudsmärke eller förses med vägmarkeringar. Det räcker att den är avsedd för cykeltrafik eller trafik med moped klass 2 för att det ska anses vara en cykelbana.

Helt klart gäller att cyklande som ska korsa gatan här har väjningsplikt.