Cykelpendla till Stockholm

posted in: Cykel | 0

Jag har inte tidigare cyklat till eller från Stockholm under rusningstid. Nu under sensommaren och hösten har jag dock gjort några resor vid de tiderna och dragit vissa erfarenheter. Jag har cyklat från Ingarö på Värmdö och in till centrala Stockholm.

Oj så många som cyklar

Genom Nacka har gång- och cykelbanorna förbättras avsevärt under senare år. Det finns oftast plats för möten och omkörningar. Överlag går det även bra att samsas med gående. Ju närmare stan man kommer, desto tätare med cyklande och desto smalare och sämre gång- och cykelbanor. Det är en strid ström av cyklande med olika utrustning och olika hastigheter. Det är en glädje att se dem alla. Jag har en bra cykel och cyklar ganska fort. En del kör om i betydligt högre hastighet och de flesta cyklar långsammare. Jag tycker att alla har lika stort berättigande. Ingen skugga faller på dem som cyklar sakta. Tråkigt att det är alldeles för lite plats att köra om eller mötas. https://youtu.be/mnLqdWsRkv4

Underdimensionerat

Cykel är ett utmärkt transportmedel och lämpligt för många som arbetspendlar. Infrastrukturen är inte anpassad för antalet cyklande. Den är inte heller anpassad för att tillåta snabb och smidig cykeltrafik. Moderna lätta cyklar med många växlar och elcyklar medger bekväm cykling i 25 – 30 km/h. Cykelbanorna och framför allt gång- och cykelbanorna är anpassade för max 20 km/h. Onödigt långa väntetider vid trafiksignaler och farliga korsningspunkter bromsar upp. Alldeles för smalt och ingen anpassning för det ökande antalet cyklande. Dessutom är det oftast omvägar för cykeltrafiken. Om cykel ska vara ett fullvärdigt alternativ till bilen för arbetspendling måste det finnas möjlighet att förflytta sig snabbt och utan onödiga avbrott.

Inte anpassat för arbetspendling

Cykel prioriteras alldeles för lite. För att det ska vara ett bra alternativ att ta sig till jobbet måste det finnas möjligheter att cykla både fort och säkert. Idag finns det för många flaskhalsar och alldeles för många onödiga stopp. För att man ska kunna ta sig någorlunda snabbt till jobbet med cykel måste cykeltrafiken separeras från gångtrafiken. Det räcker inte med heldragen linje. De korsningspunkter med övriga trafikslag som inte går att bygga bort måste göras säkrare.