Förare körde 41 km/h för fort men friades

Tingsrätten undanröjde fortkörningsböterna för en förare som körde 151 km/h på motorväg där högsta tillåtna hastighet var 110 km/h. Detta på grund av att rapporterande polis felaktigt angav på ordningsföreläggandet att högsta tillåtna hastighet var 100 km/h. En bit innan platsen för mätningen var vägens högsta tillåtna hastighet 100 km/h men där mätningen gjordes hade det övergått till 110 km/h. Föraren som rapporterades såg ingen anledning att betvivla polisens uppgifter eftersom han inte hade insett exakt var mätningen hade skett. Han godkände böterna på 4000 kr genom att skriva under ordningsföreläggandet och därmed vann det laga kraft. Läs mer om ordningsföreläggande.

Fel uppgift om tillåten hastighet

Upptäcktes vid Paragrafhjälpens granskning

Den berörde föraren fick sitt körkort omhändertaget av polisen direkt vid vägkanten. Han begärde Paragrafhjälpens biträde inför sitt yttrande till Transportstyrelsen inför beslutet hur lång återkallelsen skulle bli. Som brukligt vid sådana ärenden gick jag igenom de handlingar som upprättats. När jag såg att uppgiven högsta tillåten hastighet var felaktig ville bilföraren att vi skulle skriva till tingsrätten och begära att ordningsföreläggandet skulle undanröjas.

Transportstyrelsen återkallade körkortet

Trots invändning om att ordningsföreläggandet var felaktigt och hade överklagats beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet. Även fast man fick bekräftelse från polisen att man av misstag hade angivit fel uppgift om högsta tillåtna hastighet. Man bedömde det som sannolikt att bilföraren ändå skulle dömas för att ha kört 41 km/h för fort.

Tingsrätten undanröjde böterna

Denna process gick snabbt och smidigt. Polisen bekräftade att det hade blivit fel på ordningsföreläggandet och åklagaren som hade att yttra sig bedömde att ordningsföreläggandet hade ett sådant fel att det skulle anses ogiltigt. I och med att bilföraren en gång har varit lagförd för en gärning och sedan friats kan man inte från polisen återkomma med en ny rapportering där man anger allt korrekt. för samma gärning.

Körkortet tillbaka

Även fast föraren ifråga bevisligen har kört 41 km/h för fort kan Transportstyrelsen ändå inte fullfölja återkallelsen av körkortet. Eftersom transportstyrelsens beslut om återkallelse av körkortet överklagades blev det ärendet föremål för prövning i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade att transportstyrelsens beslut skulle upphävas.

Polisen måste vara noga

I och med att ordningsföreläggande vinner laga kraft direkt då det undertecknas får det samma status som en dom som har vunnit laga kraft. Därför är det av yttersta vikt att samtliga detaljer blir korrekta. Felskrivningar kan innebära att föreläggandet, såsom i detta fall, kan undanröjas av domstol. Ordningsföreläggande är en förenklad rättsprocess och sparar samhället stora kostnader när det används men blir det fel så kan hela ärendet falla i slutändan.