Farlig omkörning men inte tillräckliga skäl för åtal

Farlig omkörning men inte tillräckliga skäl för åtal

Farlig omkörning men inte tillräckliga skäl för åtal
Åklagarbeslut

 

Kördes om av tungt fordon med minsta möjliga marginal

Denna händelse utspelade sig på Södermalm i Stockholm i vintras. Den cyklist som var med om händelsen var utrustad med videokamera både framåt och bakåt. Videofilmen har använts som bevis men det anses inte räcka. Den drabbade har begärt överprövning av högre åklagare.

Anmäldes för ofredande

Cyklisten följde efter lastbilen tills den stannade och konfronterade föraren. Denne anmälde detta som ofredande. Denna anmälan lades dock ner efter att de inblandade hade förhörts.

Utredning

Polisen utredde både trafikbrottet och det anmälda ofredandet parallellt. Lastbilsföraren delgavs misstanke för vårdslöshet i trafik, alternativt brott mot trafikförordningen genom att ej lämnat betryggande avstånd i sidled i samband med omkörning. Förhör hölls både med lastbilsföraren och hans medhjälpare samt med den drabbade cyklisten.

Misstanken om vårdslöshet i trafik lades ner och åklagaren hade att ta ställning till om det skulle åtalas för brott mot trafikförordningen. Åklagaren beslutade att åtal inte ska väckas. ”Man kan på objektiva skäl inte förvänta sig en fällande dom”. ”Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Överprövning

Den drabbade har begärt att åklagarens beslut ska överprövas. Återstår att se om han får gehör.

Tillägg 2017-09-12

Så här blev beslutet från överåklagare:

Beslut överprövning

 

Återstår för den drabbade att begära överprövning ett steg till.