Åkte eldriven skateboard och krockade med bil

Eldriven skateboard klassas som cykel
Foto: Polisen

Hann inte stanna i tid

Mannen på skateboarden var på väg in i en gatukorsning på Östermalm, i centrala Stockholm. Han missbedömde avsikten hos en förare av en taxibil som var på väg in i samma korsning och hann inte bromsa ner hastigheten i tid utan körde in i baksidan på taxin och orsakade en buckla i skärmen. Han klarade sig nästan helt oskadd. Endast smärta i knät som slog in i bakskärmen på bilen. Skateboarden förstördes dock eftersom den hamnade under bilhjulet

Klassas som cykel

Eldriven skateboard klassas i detta fall som cykel. Därmed ska föraren följa de trafikregler som gäller for fordonet cykel. Eftersom skateboard-åkaren kom från vänster ansågs han ha brutit mot högerregeln och fick sedermera böter på 1000 kr för det. Läs mer om skateboard i trafiken här.

Krävdes på skadestånd

Skateboard-åkaren erkände sitt misstag redan i början av polisutredningen och sade sig beredd att ta böterna. Dock kunde polisen inte avsluta ärendet med att utfärda böter eftersom taxins förare och ägare krävde 52 000 i skadestånd och ville att åklagaren skulle föra talan i den delen. Skadeståndskravet upplevdes tveksamt av skateboard-åkaren och därför anlitade han Paragrafhjälpen att granska och bemöta detta krav. Det visade sig att bilens ägare ville ha ersättning för sin självrisk med 12 500 kr samt åtta dagars stilleståndsersättning. När jag tittade närmare på kravet visade det sig att bilen hade reparerats för skador som föreföll betydligt allvarligare än vad en oskyddad trafikant skulle ha kunnat orsaka utan att själv skadas. Vi var även tveksamma till om skadedatum var rätt angivet vid verkstadsbesöket. Vi misstänkte att bilens ägare passade på att låta laga fler skador när bilen ändå var inne, och låta vår skateboard-åkare stå för allt tillsammans med försäkringsbolaget.

Ett dilemma för skateboard-åkaren var att han vid tillfället inte hade någon gällande hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. Annars är det normala när man krävs på skadestånd på grund av en sån här händelse att man kopplar in det försäkringsbolag där man har hemförsäkringen. Då är det försäkringsbolaget som bedömer kravet och beslutar att utbetala så mycket som anses skäligt.

Åklagaren avstod från att driva skadeståndet

Efter att vi hade yrkat på en noggrann utredning av skadeståndsyrkandet valde åklagaren att avstå från att driva skadeståndsprocessen och utfärdade ett strafföreläggande för brott mot högerregeln. Det skulle ha medfört en alltför omfattande utredning av just skadeståndet. Därmed blir det upp till bilens ägare att själv initiera en skadeståndsprocess. I skrivande stund vet vi inte hur det blir utan får invänta ett eventuellt yrkade och ta ställning till skäligheten.