Vilken part är vållande?

posted in: Uncategorized | 0

Trafikolycka

Vilken part är vållande vid krock i cirkulationsplats?

Vilken part är vållande? Det är en fråga som försäkringsbolagen har att ta ställning till vid alla trafikolyckor där det blir skador. Vid denna olycka som inträffade i cirkulationen Blekängsvägen/Skärgårdsvägen i Gustavsbergs centrum förefaller det självklart att det är bilen som har kört efter blåa linjen som är vållande eftersom den som körde efter gul linje var först inne i cirkulationen. Den blåa hade väjningsplikt. Detta var dock inte de båda försäkringsbolagen överens om.

Försäkringsbolaget ville inte ersätta

Försäkringsbolaget där den ”blåa” hade sin trafikförsäkring beslutade att inte ersätta den ”gula”. Ägaren skulle alltså få stå för sina skador själv fastän han inte hade vållat olyckan. Jag begärde att få undersöka den ”blåa” bilen samt att få ta del av den redogörelse som dess förare hade lämnat. Jag fick inte ens svar från försäkringsbolaget. Till saken hör även att försäkringsbolaget där den ”gula” hade sin försäkring hävdade att det var motparten som var vållande.

Överprövning

Naturligtvis begärde vi överprövning hos försäkringsnämnden. Jag gjorde en kompletterande platsundersökning samt påtalade att jag inte hade fått möjlighet att undersöka den ”blåa” bilen. Jag hade inte heller fått ta del av förarens version av händelseförloppet, vilket jag hade begärt. Efter en tid meddelade aktuellt försäkringsbolag att man hade ändrat sig. Man ska alltså inte nöja sig med beslut som fattas godtyckligt.