Fotad av fartkamera

posted in: Information | 0

Har din bil blivit fotad av fartkamera

Trafiksäkerhetskamera
Fartkamera

Hos polisen kollas att bilden är så pass bra att den går att använda som bevis på vem som var förare. Man jämför bilden med körkorts- och/eller passfoto på registrerad fordonsägare. Om denne utesluts på grund av för stor olikhet fortsätter man med motsvarande sökning på familjemedlemmar. Polisen kan även söka i sina register om det finns någon som vid tidigare tillfällen har knutits till samma fordon och jämföra med den personens körkorts- eller passfoto.

Om polisen har lyckats komma fram till vem  man tror har varit förare kontaktar man den personen och frågar vederbörande om dennes inställning och erbjuder denne böter genom ordningsföreläggande vid ett eventuellt erkännande.

I vissa fall är fotot från fartkameran så pass likt att det inte råder någon tvekan om att det är någon inom familjekretsen. Ibland är fotot mer tveksamt. Läs vidare om polisens utredningar.

Är det någon idé att neka?

Det beror på skulle jag vilja säga. Be alltid att få se på bilden. Räkna med att du kan bli kallad till polisen för kompletterande förhör och så att de får se dig i verkligheten. Om du är misstänkt och nekar så måste du vara beredd att få frågan vem det är som liknar dig så pass mycket. Är det inte du så ska du såklart neka. Kom ihåg att du inte har någon skyldighet att ange någon annan person. Är bilden otydlig och du tycker att den lika gärna kan föreställa någon annan som dig själv så ska du invända att bilden är för dålig för att kunna gälla som bevis.

Ytterst är det domstol som avgör om bilden räcker som bevis. Dessförinnan ska både polisen och åklagaren ha gjort bedömningen att bilden räcker som bevis.

http://www.dagensjuridik.se/2017/08/fortkorare-pa-fartkamera-hade-inget-skagg-bevisning-racker-inte-fallande-dom

Om det är tydligt att det är du på bilden

I de fall du känner dig överbevisad att det är du som har fastnat på bilden är det nog ingen idé att neka till att ha kört. Då återstår att ta ställning till om du ska erkänna brottet hastighetsöverträdelse eller inte. Om du litar på att polisen har dokumentation som håller för att få dig fälld vid en eventuell rättegång kan du välja att godkänna ett ordningsföreläggande som skickas till dig. Innan du godkänner böterna kan du be att få ta del av all dokumentation som finns och om du inte förstår den själv, be om hjälp att tyda informationen.

Att åka fast för fortkörning innebär även att ditt körkort kommer i fara.

Om det inte är du på bilden

Som fordonsägare kan du räkna med att du får ett brev där du ombeds ange vem det var som körde. Observera att du inte har någon som helst skyldighet att hjälpa polisen hitta den person som finns på bilden. Tycker du att det inte är mer än rätt att den som körde ska ta ansvar för sin fortkörning så kan du förstås lämna ut namn på föraren.

http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20151223/visste-du-detta-om-fartkameror

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/friades-f%C3%B6r-fortk%C3%B6rning-trots-fartkamera-1.3847474

Köp ett svarsbrev från Paragrafhjälpen

  • Jag är misstänkt men tycker att bilden är för dålig för att bevisa att det är jag
  • Det är min bil men jag vill inte ange föraren
  • Vårt företag/organisation vill inte lämna ut namn på förare

Fyll i kontaktformuläret längst ner på startsidan vilken variant du vill ha och swisha 100 kr till 123 105 67 61 så mejlar jag över svarsbrevet. Tillsammans med svarsbrevet får du information hur polisen förväntas jobba vidare med ärendet. Fyll i de efterfrågade uppgifterna och skicka in.