Vad innebär genomgående cykelbana

posted in: Cykel | 2

Jag har tidigare skrivit om en tragisk händelse som hände i september 2016 i Göteborg.. Läs vidare om den här.

Nu har fallet prövats i Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten konstaterar att det är fråga om en obevakad cykelpassage och reflekterar inte alls över aspekten att det kan vara en genomgående cykelbana. Eftersom kraven för vad som avses med cykelpassage numera har skärpts på så vis att det idag även krävs vägmarkering (s.k. sockerbitar) för att platsen ska anses som en cykelpassage kommer en sådan här korsningspunkt att vara varken cykelöverfart eller cykalpassage. Det skulle innebära att cyklande har väjningsplikt vid denna korsningspunkt..Hovrättsdomen är refererad på Cyklistbloggen. Läs gärna det inlägget.

Foto Polisen

Grabben som cyklade kom från bortre delen av bilden och cyklade i riktning mot kameran. Lastbilsföraren gjorde högersväng. Cyklisten hamnade under lastbilens hjul och dog omedelbart.

Foto Polisen

På ovanstående bild ses korsningspunkten från andra hållet. Det framgår att s.k. cykelmyror är målade i cykelbanan och att mittlinjen löper över korsningen. Det finns en fartdämpande nivåskillnad och gatstenarna visar att det är olika beläggningar.

Så här ska cykelpassager utmärkas numer

Cykelpassager är farliga för cyklister
Cykelpassage med vägmarkering
Cykelpassage och övergångsställe

Råd till dig som cyklar

Fortsätt att alltid vara på er vakt. Chansa aldrig. Oavsett vilken lösning man väljer att bygga korsningar är det du som cyklar som löper störst risk att råka illa ut.

2 Responses

 1. Björn Abelsson

  Oavsett om det är cykelöverfart eller cykelpassage så är svängande fordonsförare skyldig att lämna företräde för cyklande som står i begrepp att korsa den gata som föraren har för avsikt att svänga in på (Trafikförordningen 3 kap 61 §: ”En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).”.

  Enligt Trafikförordningen 3 kap 26 § gäller dessutom ”En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.”

  Så att lastbilsföraren i detta fall är vållande och har brutit mot minst 2 föreskrifter iTrafikförordningen borde vara uppenbart.

  • Tomas Samuelsson

   Att ge tillfälle att passera är inte samma sak som att lämna företräde eller iaktta väjningsplikt. Observera att företräde inte existerar. Hovrätten hade lite resonemang om detta. Man ansåg att cyklisten hade haft åtminstone 16 m kvar till korsningspunkten och menade att det inte skulle anses som att han ”just skulle ut på cykelöverfarten”. Eftersom cykelbanan är separerad från gatan är inte TraF 3:26 tillämplig. Hovrätten ansåg inte att det var styrkt att lastbilsföraren hade varit så pass oaktsam att han kunde dömas för vållande till annans död. Det är bevisat genom färdskrivare att lastbilen fördes i låg fart i samband med svängen.