Cykelpassage eller genomgående cykelbana

posted in: Cykel | 2

Här dog en cyklist

Google maps

Är det en obruten (genomgående) cykelbana eller en obevakad cykelpassage?

De flesta som följer cykelbloggar på nätet har nog inte undgått att läsa om den tragiska dödsolyckan den 23 september 2016 på Hisingen i Göteborg där en ung cyklist dödades vid kollision med en högersvängande lastbil. Korsningen Lindholmsallén/Lindholmspiren.

Lastbilsföraren dömdes för vållande till annans död till villkorlig dom och 60 dagsböter. Göteborgs tingsrätt avd. 4, mål nr B 407-17. En dom som nu är överklagad.

Okunnighet både hos polis, åklagare och tingsrätt

Första polispatrull på plats kallade platsen för cykelöverfart.

Foto polisen

 

I stämningsansökan står det att lastbilsföraren med sin lastbil har passerat över en obevakad cykelpassage. Åtalet avsåg enbart vållande till annans död. Inte vårdslöshet i trafik eller något brott mot Trafikförordningen. I tingsrättens dom sägs det också att det rör sig om en obevakad cykelpassage. Man menar att även den cyklande killen hade ett visst ansvar och hänvisar till reglerna Trafikförordningen 6:6 som säger:

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara”.

Man menar alltså att även den cyklande killen har en skuld till det inträffade. Men hur är det egentligen?

Foto polisen

 

Min första tanke när jag började titta på polisens bilder från platsen var att det är en obruten cykelbana. Eftersom det kan vara svårt att avgöra vilket det rör sig om efter att bara ha tittat på bilder har jag bett några som är kunniga om deras uppfattning. De säger alla att det måste klassas som en obruten cykelbana. Kanske någon av er som cyklar i Göteborg och som känner till platsen vill gå in och kommentera.

Det torde innebära att det endast är lastbilsföraren som korsar cykelbanan som har väjningsplikt enligt Trafikförordningen 3:59.

”På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare”.

I flera kommuner finns det liknande platser där man bygger obrutna cykelbanor på samma sätt enligt de utformningsråd som finns från SKL/Trv, Stockholms stad, Malmö m.fl. Jag har lagt in ett exempel från Malmö här nedan.

 

 

Exempel från Malmö

 

Läs även om cykelöverfart eller cykelpassage samt cykelpassager skördar dödsoffer.

Om jag har missuppfattat eller misstolkat det här får ni läsare gärna bidra med klarlägganden.

2 Responses

 1. Karl

  Det är obruten cykelbana på platsen och det är så jag tolkar det när jag cyklar där. Det finns heller inga vägmarkeringar på platsen som indikerar cykelpassage.

  Kan man som utomstående överklaga en dom eller måste någon part i målet göra det? För isf vill jag överklaga domen och se om hovrätten är mer kunniga i lagen.

  • Tomas Samuelsson

   Hej Karl. Tack för ditt inlägg. Det är bara parterna i målet som kan överklaga. Någon av dem har överklagat. Jag vet inte vilken part men antar att det är lastbilsföraren som i tingsrätten ansåg sig oskyldig. Åklagaren hade endast yrkat på ansvar för vållande till annans död, alltså att oaktsamhetsbrott, och fick igenom sitt yrkande. Domstolen kan inte döma för vårdslöshet i trafik om inte åklagaren har yrkat på det.

   Frågan är om straffvärdet blir högre om åklagare och domstol har klart för sig att det inte är fråga om en obevakad cykelpassage utan en obruten cykelbana. För att det även ska kunna bli vårdslöshet i trafik måste åklagaren kunna bevisa att det var fråga om en medveten risktagning från lastbilsförarens sida eller ett typiskt trafikfarligt beteende. Möjligen skulle det senare kunna komma ifråga enligt min uppfattning. Det krävs rätt mycket för att döma för vårdslöshet i trafik men så väldigt långt borta är det inte.

   Som jag tolkar det är det lastbilsförarens uppmärksamhet som har brustit och det har tingsrätten också konstaterat. Vad man kan se från färdskrivaren har han inte kört fort. Han har svängt precis framför cyklisten vilket lett till att denne tappat balansen och hamnat under ett hjul.

   Det som stör mig mest är att man genom den felaktiga tolkningen av skillnaden mellan obruten cykelbana och obevakad cykelpassage har skuldbelagt killen som cyklade. Det känns osmakligt att man påstår att han har brustit i sin plikt att ta hänsyn till trafik som närmar sig och inte borde passera om det inte kunde ske utan fara. Det hade definitivt sett bättre ut om åklagaren även hade åtalat för vårdslöshet i trafik och påtalat att lastbilen korsade en cykelbana utan att observera den cyklist som närmade sig. Han borde även hävda det som ett typiskt trafikfarligt beteende och dessutom mot oskyddad trafikant. Från den cyklande killens perspektiv fanns det ingenting som indikerade cykelpassage. Ingenting talade heller för att han cyklat speciellt fort.