Rapporterad av polisen

posted in: Information | 0

Ordningsböter

Rapporterad av polisen – ordningsföreläggande

Det vanligaste vid trafikförseelser är att den som blir rapporterad av polisen får skriva under ett ordningsföreläggande. Det är de böter som skrivs ut på plats i direkt anslutning till förseelsen. Detta är ett för myndigheterna enkelt och billigt rättsförfarande som kan vara bra i klara fall.

Vad man som drabbad inte alltid tänker på är att straffet vinner laga kraft direkt. Det är så gott som omöjligt att ångra sig och få rättelse efteråt. Fördelen för dig som drabbad är att du slipper åka till polisstationen för att förhöras och du slipper infinna dig till rättegång.

Skriv bara under om du är helt säker på din skuld

Det finns dock uppenbara nackdelar med detta förenklade rättsförfarande. Många känner att de blir övertalade att skriva under för att få saken ur världen. Detta även fast man inte är helt övertygad om sin skuld. Man tänker inte på och får inte alltid  heller information om att förseelsen kan leda till att Transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet. När brevet från körkortsmyndigheten dimper ner i brevlådan kommer det som en kalldusch. Den drabbade ångrar sig och börjar efterforska möjligheten att få böterna undanröjda i efterhand. I samband med denna efterforskning får vederbörande klart för sig att det borde ha varit bättre att få saken bättre utredd och prövad i domstol.

Överklaga efteråt?

Jag har haft flera kunder som har velat ha min hjälp att överklaga sina ordningsförelägganden. I flera av dessa fall har det visat sig att bevisningen har varit tveksam. Man har uppfattat det som att man har hotats med rättegång om man inte erkänner och skriver under. Man har skrivit under främst av rädsla att hamna i domstol och att det ska bli mycket dyrare. När jag har tittat närmare på deras fall har jag kommit fram till att dessa personer mycket väl skulle kunnat ha kommit undan straff om det hade blivit en ordentlig utredning och eventuell prövning i domstol.

Be om betänketid

Mitt råd är att man bara ska godkänna böter på plats om man är helt övertygad om att man är skyldig. Är man säker på att man är oskyldig ska man förstås neka från början. Är man bara det minsta tveksam ska man inte skriva under. Man ska i stället be att få återkomma. Då får man möjlighet att rådfråga någon kunnig. Om man har förnekat eller bett om betänketid fortsätter ärendet. Ibland blir det någon form av ytterligare utredning. Ibland anses utredningen klar om den som är misstänkt har hörts om sin inställning i skuldfrågan.

Om fallet inte läggs ner hos polisen går det vidare till en åklagare som prövar om bevisningen håller för ett åtal. Åklagaren kan lägga ner fallet, begära komplettering av polisen eller åtala. Blir det åtal prövas ärendet i domstol.