Nästa fall med skadade cyklister till hovrätten

posted in: Cykel, Information | 0

Nu kommer snart nästa fall med skadade cyklister till hovrätten för prövning. Trafikbrott mot cyklister har blivit mer och mer vanligt och tas inte alltid på tillräckligt allvar av de rättsvårdande myndigheterna.

Ni kanske minns fallet med en bilförare som körde om en grupp cyklister och bromsade in hårt framför dem, det så kallade Oskarshamns-ärendet. Bilföraren dömdes tämligen hårt i tingsrätten och har överklagat domen. Villkorlig dom och 75 timmar samhällstjänst motsvarar två månades fängelse blev påföljden liksom skadestånd. I morgon torsdag den 8 februari blir det förhandling i Göta hovrätt i Jönköping, Mål nr B 2126-17.

Det finns även ett liknande fall som har prövats i Svea hovrätt, det så kallade Nacka-ärendet, där tingsrätten först hade frikänt bilföraren. Hovrätten valde dock att döma till ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Där blev påföljden 60 dagsböter men inget skadestånd. Den dömde bilföraren överklagade till Högsta domstolen men det blev inget prövningstillstånd.

Nu är det återigen dags för en hovrättsförhandling angående trafikbrott mot cyklister.

Det finns några ytterligare fall som är under utredning. Jag återkommer med dem längre fram.