Hovrättsprövning i Nackaärendet

posted in: Cykel, Information | 0

Hovrätten ändrade tingsrättens dom

 

Utdrag ur hovrättsdom

 

Föraren som bromsade framför cyklister frikändes i tingsrätten

Domen överklagades av åklagaren och den 16 oktober 2017 var det dags för prövning i Svea hovrätt.

Åklagarens yrkande

Åklagaren yrkade att hovrätten skulle ändra domen från Nacka tingsrätt och döma till ansvar för både vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada samt döma ut skadestånd till de båda cyklister som fick sina cyklar skadade. De båda skadades även fysiskt men där har de fått ersättning från trafikförsäkringen. De har även till viss del fått ersättning för cyklarna men denna ersättning har inte på långt när kompenserat kostnaderna för racercyklar är oftast dyra.

Bilförarens inställning

Han stod fast vid sitt tidigare förnekande. Han ville även att hovrätten skulle beakta den hatfulla stämning mellan bilförare och cyklister som han upplevt har genomsyrat denna utredning.

Hörda personer

Alla de förhör som hölls i tingsrätten spelades upp för hovrätten.

Slutpläderingar

Åklagaren framhöll att det var en stor fara som cyklisterna utsattes för och även det faktum att framför allt en av cyklisterna blev svårt skadad och efteråt har haft komplikationer. Hon motiverade även skadeståndskraven.

Bilförarens försvarare påtalade att trovärdigheten hos de andra cyklisterna som hördes som vittnen inte är så hög eftersom de själva var involverade i händelsen och mera borde betraktas som parter. Han menade även att det utomstående vittnet troligen hade påverkats av den upprörda stämningen som uppstod direkt efter olyckan. Försvararen yrkade även att hovrätten skulle fastställa tingsrättens friande dom.

Dom i målet

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde till ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Påföljden blev 60 dagsböter samt avgift till brottsofferfonden.

Hovrätten avslog skadeståndsyrkandet. Anledningen är att skäligheten i yrkandet inte anses tillräckligt utredd.

Hovrätten bedömde att körningen skall bedömas som vårdslöshet i trafik även om påståendet att föraren bromsade för en katt är sann.

Slutsatser

Att hovrätten skulle döma för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada tycker jag var det enda rimliga i den delen. Jag har tidigare hävdat att det här borde ha prövats som grov vårdslöshet. Den frågan behövde hovrätten inte ta ställning till eftersom åtalet från början avsåg vårdslöshet av normalgraden. Åklagaren hade gjort bedömningen att det inte skulle hålla för grov vårdslöshet i trafik.

Påföljden är enligt praxis. Det blir dock en del pengar för den dömde. 30 000 kr i dagsböter, 800 till brottsofferfonden och dessutom kostnader för försvarare och självrisk till försäkringsbolaget. Körkortsåterkallelsen är en annan sak som drabbat honom. Den är normalt 4-6 månader vid vårdslöshet i trafik, kanske ännu mer i kombination med vållande till kroppsskada.

Att få skadestånd i trafikmål utöver det som trafikförsäkringen ersätter är mycket svårt och det är känt sedan tidigare. Detta är ett stort problem för personer med dyra cyklar som oftast är sammansatta av flera komponenter. Det är ofta omöjligt att visa för försäkringsbolagen vilka faktiska kostnader man har för sina cyklar. Ett annat problem är den reducering som görs på grund av ex ålder på utrustningen. Det som återstår för de drabbade är att ta upp strid med försäkringsbolaget eller att driva en civilrättslig process i skadeståndsfrågan, vilket kan vara vanskligt och kostsamt.