Hovrätten sänkte straff för man som bromsade framför cyklister

posted in: Cykel | 0

Nu har hovrättsdomen i ”Oskarshamnsärendet” kommit. Hovrätten sänkte straffet kraftigt för den man som bromsade framför en grupp cyklister som var ute på träning. Tingsrätten hade dömt till ansvar för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Påföljden villkorlig dom med 75 timmar samhällstjänst motsvarar två månaders fängelse i straffvärde.

Göta hovrätt fäller till ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada och ger påföljden 100 dagsböter. I och med att man inte ansåg grov vårdslöshet som styrkt anses inte kränkningen av de skadade cyklisterna som så allvarlig att det motiverar skadestånd till dem.

Jag vet av erfarenhet att det ska mycket till för att någon ska fällas till ansvar för vårdslöshet i trafik. För grov vårdslöshet krävs betydligt mer. Hovrättens dom motsvarar den praxis som råder.

Jag tycker dock att de här fallen ska bedömas som grov vårdslöshet i trafik. Just att brottet drabbar oskyddade trafikanter. De som kör på sånt sätt att cyklister riskerar att vurpa måste inse att de utsätts för stor fara. Särskilt när de har farten uppe.