Fortkörning med cykel

posted in: Uncategorized | 0

Kan du få böta för fortkörning med cykel?

Ja, hastighetsreglerna gäller även för cykel. Vad krävs det då för att bevisa att en cyklist har kört så fort att det är straffbart? För det första måste polisen göra en uppmätning av hastigheten på vedertaget sätt. Det vanligaste sättet är laser. Man kan även mäta med andra metoder, t.ex. efterföljande med bil. De olika mätmetoderna ger olika mycket ”rabatt” för att utesluta felkällor. För det andra måste polis/åklagare bevisa att cyklisten ”i vart fall av oaktsamhet” har kört för fort. Detta är svårare när det gäller cyklister än när det gäller motordrivna fordon. Varför? Jo, det finns inget krav på att en cykel ska vara utrustad med hastighetsmätare eller att en sådan ska vara tillförlitlig. Det är främst i 30- eller 40-zoner som kan tänkas vara aktuella för fortkörning med cykel. Möjligen 50-sträckor om det är en duktig cyklist och nerförsbacke.

Hastighetsbegränsning

Det är betydligt lättare att bli rapporterad för att ha cyklat för fort i gångfartsområde eller på gågata. På dessa platser gäller ”gångfart”, vilket innebär cirka 7 km/h.

Gångfartsområde

Hur gör du om du blir rapportrad för fortkörning med cykel?

Är du medveten om att du kört så fort som polisen har mätt och känner att det är rimligt med böterna så kan du godkänna de böter som polisen utfärdar på plats. Ordningsbot. Tänk på att du inte kan ångra dig efteråt för dessa böter vinner laga kraft så snart du har signerat böteslappen. Annars ska du be om betänketid eller förneka brottet. Då får du möjlighet att rådgöra med någon. Om du anklagas för fortkörning med cykel kan du alltid till ditt försvar anföra att det inte går att veta hur fort man cyklar om man inte har hastighetsmätare. Hur ska du kunna veta om du cyklat 30 eller 40 km/h? Även om du har hastighetsmätare/cykeldator kan du anföra att du inte vet om den är kalibrerad. Det är polis/åklagare som har hela bevisbördan. Om du nekat till brott och åklagare ändå vill driva saken så är det domstolen som avgör om det är bevisat att du av oaktsamhet eller med uppsåt har överträtt gällande hastighetsbegränsning.

Vad kostar fortkörningsböter med cykel?

De flesta trafikförseelser är billigare för cyklister än för ex bilar men just hastighetsböterna är lika höga för alla fordon. 1-10 km/h för fort där högsta tillåten hastighet är 50 km/h eller lägre kostar 2 000, 11-15 över kostar 2 400 kr. Större överträdelser på cykel är inte så troliga. Själv har jag inte varit med om att en cyklist har fått böta för fortkörning.

Cykla snabbare än gångfart i gångfartsområde kostar 1 000 kr.