Cykelöverfart och cykelpassage vad är det för skillnad?

posted in: Cykel, Information | 2

Bland trafikanter och även hos väghållare råder det stor oklarhet. Vad känner du själv till om det? Cykelöverfart och cykelpassage vad är det för skillnad? Jag ska här försöka reda ut begreppen och ge mina egna synpunkter.

Begreppet cykelöverfart har funnits länge men definitionen ändrades 2014. Samtidigt infördes begreppet cykelpassage. Det som tidigare hette cykelöverfart heter numer cykelpassage. Vad är då skillnaden?

Cykelöverfart

En cykelöverfart är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke”. ”Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km i timmen”.

 • Skyltas med ”Herr Cyklarman”
 • Utformad för att säkra att fordon inte passerar i över 30 km/h, ofta genom upphöjning
 • Vägmarkering på båda sidor eller vägmarkering på ena sidan och övergångsställe på andra sidan
 • Ibland bredvid ett övergångsställe
 •  Väjningslinjer, ”hajtänder”
 •  Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten
 •  Cyklande ska ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig
 • Skall även beslutas och kungöras i lokala trafikföreskrifter

Tolkningsfrågor

Det är alltså inte helt fritt fram att cykla i full fart över på cykelöverfarten, men vad innebär egentligen ”ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig”? Ja, det innebär väl att man inte ska cykla på ett sådant sätt att fordonen som närmar sig ska vara tvungna att tvärnita. Lätta på farten när du ser att fordon är nästan framme eller kanske cykla på lite för att hinna undan. För fordonsförare som närmar sig innebär det att de har väjningsplikt, men först när cyklande är ute på cykelöverfarten eller just ska färdas ut på den. Vad innebär ”just ska färdas ut”?

Cykelöverfart och övergångsställe, Nacka

Cykelpassage

En cykelpassage är ”en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering”. Ibland är cykelpassagen upphöjd för att fordon ska köra sakta. Cykelpassagen kan också vara utformad på andra sätt men utan att vara upphöjd. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

 • Ingen skylt ”Herr cyklarman”
 • Ska vara utformad för att cyklar ska korsa vägen där
 •  Anges med vägmarkering på båda sidor eller vägmarkering på ena sidan och övergångsställe på andra sidan
 • Ofta men inte alltid bredvid övergångsställe
 • Fordon som närmar sig ska anpassa sin hastighet så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Efter sväng i vägkorsning eller utfart från cirkulationsplats ska fordonsförare köra med låg fart och ge cyklande eller mopedförare klass 2 som är ute på eller just ska färdas ut på en cykelpassage möjlighet att passera
 • Cyklande och förare av moped klass 2 ska sänka farten och ta hänsyn till fordon som närmar sig
 • Cyklande och mopedförare klass 2 får korsa vägen endast om det kan ske utan fara
 • Den förare som kommer in på en väg från en cykelbana har väjningsplikt

Tolkningsfrågor

Till skillnad mot cykelöverfart gäller för cyklande och förare av moped klass 2 förutom att ta hänsyn till fordon som närmar sig även skyldighet att sänka farten. Sänka farten ännu mer fast den redan är låg? Cyklande och förare av moped klass 2 får inte korsa vägen om det innebär fara. Dessutom gäller väjningsplikt för den som kör in på en väg från en cykelbana. Detta skulle kunna tolkas som att det är i det närmaste förbjudet att korsa vägen på cykelpassager eftersom de är farliga platser.

Cykelpassage och övergångsställe
Cykelpassage och övergångsställe

Varianter

När inte alla förutsättningar är uppfyllda för att klassa platsen som cykelöverfart så blir det en cykelpassage. Finns det ingen vägmarkering är det ingenting alls.

Foto polisen

Det här fotografiet kommer från en trafikolycka där en cyklist blev påkörd när denne korsade vägen. Kommunen ifråga hade byggt, vad man trodde, en cykelöverfart. Den var upphöjd för att säkra att fordon som passerar inte ska köra över 30 km/h. Det finns både kantmarkeringar och väjningslinje. Dock saknas skylten ”Herr cyklarman”. Domstolen klassade den som cykelpassage.

Bevakat övergångsställe och cykelpassage

Både cykelöverfarter och cykelpassager kan vara reglerade av trafiksignal och räknas då som bevakade.

Övrigt

Ännu så länge är det sällsynt med cykelöverfarter. Att bygga cykelöverfarter innebär högre kostnader efter som det krävs mer arbete vid anläggandet. Att bygga cykelöverfart innebär att cykeltrafiken prioriteras mer både vad gäller säkerhet och framkomlighet. Därför skulle jag vilja se att det byggs betydligt fler cykelöverfarter än de som finns idag. Flera kommuner har börjat införa cykelöverfarter men missat att utfärda lokala trafikföreskrifter för dem.

Många av dem som cyklar tror felaktigt att cykelpassage automatiskt innebär att cyklande alltid ”har företräde”.

Läs även

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Trafikant/Cykeloverfarter/

2 Responses

 1. Ulf Carleflod

  Varför krångla till det? Ha endast en typ av cykelöverfart oberoende av skyltning mm och en regel. Antingen jämför cyklister med gående, dvs motorfordon har alltid väjningsplikt, eller så gäller högerregeln för alla typer av trafikanter med fordon, vid alla korsande körbanor.
  Detta går då också lättare att lära ut i t ex skolan.

  Mvh/Ulf Carleflod

  • Toholmen

   Ja, visst är det krångligt. Det är det även när man tittar på skillnaden mellan övergångsställen och gångpassager. det ska jag kommentera i ett senare inlägg på denna blogg.

   Anledningen att man inte vill jämställa cyklister med gående är att man anser att cyklister förflyttar sig betydligt fortare än gående och att de därför har ett större ansvar för att vara försiktiga vid passager eller överfarter.