Cykelpassager skördar dödsoffer

posted in: Cykel, Information | 0

Den 3 maj 2017 var en svart dag i Sveriges cyklister. Den dagen omkom två personer på cykel i två olika händelser i anslutning till cykelpassager. Jag har tidigare skrivit om att cykelpassager är farliga. Nu vet vi att cykelpassager skördar dödsoffer. Cykelpassager är farliga för cyklister.

Gamla Bromstensvägen, Stockholm 06.05

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/pakord-cyklist-har-avlidit/repqed!IEOuOXc7uk7HzaakffKpNg/

 

Det som framgår av utredningen är att den högersvängande lastbilen körde på cyklisten ute på cykelpassagen. Olyckan hände tidigt på morgonen vid 6-tiden. Det var dagsljus, uppehållsväder och klart och vägbanan var torr. Cyklisten hamnade under lastbilen, mellan framhjulen och släpades med tills lastbilen stannade efter cirka 18 – 20 meter. Räddningstjänsten tvingades hissa upp lastbilen för att kunna få fram cyklisten. Han dödförklarades på sjukhus. Han dog till följd av inre skador.

Från polisens utredning

 

Korsningen är reglerad med trafiksignaler. Lastbilen svängde höger. Det är okänt om det var rött eller grönt ljus för lastbilen, men det finns inget som tyder på att föraren körde mot rött. Föraren har själv sagt att han hade grönt ljus. Cyklisten korsade vägen på cykelpassagen. Cykelpassagen och övergångsstället har egna trafiksignaler. De visar konstant rött. Cyklande eller gående får inte grönt förrän de indikerar sin ankomst genom att trycka på knapp. Det fanns inget ögonvittne till händelsen. Därför vet man inte om cyklisten körde mot rött eller om han hade grönt ljus som startats av någon som passerat över strax före honom och han kommit med fart. Man vet inte heller hur fort han cyklade. Lastbilsföraren ansåg att han skulle ha hunnit uppfatta cyklisten om denne hade stannat och tryckt på knappen.

Från polisens utredning

 

Den cyklande mannen hade kommit längs Dagsverksvägen som löper parallellt med Bromstensvägen med ett bullerplank emellan.  Bullerplanket slutar endast knappt 20 meter från Gamla Bromstensvägens ytterkant, där cykelpassagen börjar. Efter bullerplanket finns det ett elskåp som skymmer en del av sikten. Enligt uppgift fanns det även en reklamskylt på en lyktstolpe som kan ha skymt en del. De båda inblandade hade sannolikt väldigt kort tid på sig att upptäcka varandra.

Lastbilsföraren har i sina förhör sagt att han aldrig såg någon cyklist. Han förstod att något hade hänt när han hörde att det skramlade till i bilen och såg ett cykelhjul i sidospegeln. Han trodde först att någon hade slängt ut en cykel framför lastbilen.

Från Google

 

Från lastbilens färdskrivare kan man utläsa att den hade en hastighet av cirka 60 km/h strax före svängen. I själva svängen gick hastigheten ner till cirka 12 km/h och hade vid olyckan ökat till cirka 19 km/h.

Förundersökningen lades ner av polismyndigheten. Det hade hållits flera förhör med lastbilsföraren som under utredningen var misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Han nekade hela tiden till brott. De personer som först anlände till olycksplatsen har också förhörts men ingen av dem hade sett händelsen. Det gjordes teknisk undersökning både på lastbilen och cykeln. Inga fel på fordonen kunde hittas som skulle kunna vara orsak till olyckan. Lastbilens färdskrivare visade vilken hastighet den hade haft. Det hittades inte några felaktighet med rast och vilotider. Blodprov på lastbilsföraren uteslöt rattfylleri.

Lastbilsföraren 24 år och med rätt behörighet för fordonet. Han hade nyligen påbörjat sitt arbetspass. Välbekant med platsen och hade kört vägen flera gånger. Cyklisten 38 år och småbarnspappa. Van cyklist och välbekant med platsen. Cyklade längs sin pendlingsväg till jobbet.

Slutsats

Cykelpassager är farliga för cyklister. Det vet vi sen tidigare. Tunga fordon under sväng är bland det farligaste man kan möta som cyklist.

Borde lastbilsföraren ha sett cyklisten och hinna stanna? Vi vet inte. Borde cyklisten ha hunnit observera lastbilen i tid? Vi vet inte det heller. Jag håller med om att det inte går att bevisa att lastbilsföraren begått brott i samband med olyckan.

Ytterligare information

Efter att jag publicerat ovanstående blev jag uppmärksammad på att det finns detektorer i cykelbanan som indikerar cyklists ankomst. Det tyder på att det finns felaktiga uppgifter i utredningen. Då framträder bilden av det troliga händelseförloppet klarare. Båda måste ha haft grönt och i så fall skulle den svängande lastbilsföraren ha väjningsplikt. Det gjordes ingen utförlig utredning om hur signalsystemet fungerade.

Finspångsvägen, Norrköping 20.00

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/bilden-av-dodsolyckan-borjar-klarna-om4637598.aspx

Det man vet är att en kvinna på cykel korsade huvudleden på en plats där det är övergångsställe och cykelpassage bredvid varandra. Händelsen inträffade vid 20-tiden på kvällen. Varken i polisutredningen eller i pressnotiserna nämns ordet cykelpassage. Det nämns bara att hon cyklade på övergångsställe. Cykelpassagen är belägen strax efter utfart från en rondell. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Flera personer som befann sig i närheten är hörda i utredningen liksom bilföraren. Inget vittne såg hela händelseförloppet. Bilföraren såg aldrig cyklisten förrän hon befann sig bara några meter framför bilen. När han var inne i rondellen var han bländad av lågt stående sol men fick fri sikt när han kom ur rondellen. Vägen är en huvudled med två körfält ut från rondellen och ett in mot den och en flera meter bred mittenrefug. Passagen för gående och cyklister över mittrefugen är asfalterad. Kvinnan hade passerat mittrefugen och var sedan på väg att passera över körfälten för trafiken ut från rondellen. Av handlingarna att döma har bilföraren kört i höger körfält. Man har inte kunnat fastställa bilens hastighet och föraren har uppgett max 40 samt att han bromsat ner till 30. Det är inte troligt att kvinnan hade cyklat på själva övergångsstället eftersom hon då måste ha kört ner för en kantsten istället för den avjämnade ytan ut på cykelpassagen.

Google Maps Finspångsvägen2

Från polisens utredning. De röda pilarna inlagda av mig och visar troliga färdriktningar

 

Från polisens utredning. De röda pilarna är inlagda av mig och visar troliga färdriktningar

 

 

Förundersökningen, som var rubricerad vållande till annans död, lades senare ner av åklagare. Jag har inte läst motiveringen men antagligen har åklagaren bedömt att det inte går att styrka att bilföraren hade varit så oaktsam att det skulle räcka för ett åtal.

Övrigt

Det framgår av utredningen att bilen var försedd med dubbdäck fast det knappast rådde vinterväglag. Föraren berättade i utredningen att han hade golfskor när han körde. De omständigheterna har inte tillmätts någon avgörande betydelse. I en sån här hädelsen finns det ingen möjlighet att med rimlig marginal fastställa hur fort bilen kördes strax före eller vid själva olyckstillfället. Därför utgår man från att förarens uppgifter stämmer.