Cykelpassager skördar dödsoffer

posted in: Cykel, Information | 0

Den 3 maj 2017 var en svart dag i Sveriges cyklister. Den dagen omkom två personer på cykel i två olika händelser i anslutning till cykelpassager. Jag har tidigare skrivit om att cykelpassager är farliga. Nu vet vi att cykelpassager skördar dödsoffer. Cykelpassager är farliga för cyklister.

Gamla Bromstensvägen, Stockholm 06.05

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/pakord-cyklist-har-avlidit/repqed!IEOuOXc7uk7HzaakffKpNg/

Den händelsen kommer jag att referera vid ett nytt inlägg när jag har fått tillgång till polisens utredning.

Finspångsvägen, Norrköping 20.00

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/bilden-av-dodsolyckan-borjar-klarna-om4637598.aspx

Det man vet är att en kvinna på cykel korsade huvudleden på en plats där det är övergångsställe och cykelpassage bredvid varandra. Händelsen inträffade vid 20-tiden på kvällen. Varken i polisutredningen eller i pressnotiserna nämns ordet cykelpassage. Det nämns bara att hon cyklade på övergångsställe. Cykelpassagen är belägen strax efter utfart från en rondell. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Flera personer som befann sig i närheten är hörda i utredningen liksom bilföraren. Inget vittne såg hela händelseförloppet. Bilföraren såg aldrig cyklisten förrän hon befann sig bara några meter framför bilen. När han var inne i rondellen var han bländad av lågt stående sol men fick fri sikt när han kom ur rondellen. Vägen är en huvudled med två körfält ut från rondellen och ett in mot den och en flera meter bred mittenrefug. Passagen för gående och cyklister över mittrefugen är asfalterad. Kvinnan hade passerat mittrefugen och var sedan på väg att passera över körfälten för trafiken ut från rondellen. Av handlingarna att döma har bilföraren kört i höger körfält. Man har inte kunnat fastställa bilens hastighet och föraren har uppgett max 40 samt att han bromsat ner till 30. Det är inte troligt att kvinnan hade cyklat på själva övergångsstället eftersom hon då måste ha kört ner för en kantsten istället för den avjämnade ytan ut på cykelpassagen.

Google Maps Finspångsvägen2

Från polisens utredning. De röda pilarna inlagda av mig och visar troliga färdriktningar

 

Från polisens utredning. De röda pilarna är inlagda av mig och visar troliga färdriktningar

 

 

Förundersökningen, som var rubricerad vållande till annans död, lades senare ner av åklagare. Jag har inte läst motiveringen men antagligen har åklagaren bedömt att det inte går att styrka att bilföraren hade varit så oaktsam att det skulle räcka för ett åtal.

Övrigt

Det framgår av utredningen att bilen var försedd med dubbdäck fast det knappast rådde vinterväglag. Föraren berättade i utredningen att han hade golfskor när han körde. De omständigheterna har inte tillmätts någon avgörande betydelse. I en sån här hädelsen finns det ingen möjlighet att med rimlig marginal fastställa hur fort bilen kördes strax före eller vid själva olyckstillfället. Därför utgår man från att förarens uppgifter stämmer.