Betryggande avstånd i sidled

Trafikförordningen 3 kapitlet

33 §   Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Svårtolkat begrepp

Trafikförordningen innehåller en hel del begrepp som som är svåra att tolka. Begreppet ”betryggande avstånd i sidled” som alla förare har skyldighet att iaktta vid möte och omkörning är något som många inte förstår vad det innebär. Många som cyklar på landsväg har fått erfara vad som menas med att INTE lämna betryggande avstånd i sidled. Cyklister skadas och cyklister dödas i samband med omkörningsolyckor där förare som kör om inte lämnat betryggande avstånd i sidled. Ännu fler är de cyklister upplever otrygghet att alls cykla på väg.

Betryggande avstånd i sidled vid omkörning

Gäller även mot cyklister som inte får eller borde cykla på körbanan

Bara för att cyklister väljer att cykla på körbanan även fast det finns en cykelbana som alternativ är det inte tillåtet att straffa dem genom att köra om för nära. Inte ens om det råder förbud mot cykling på aktuell väg. I många fall är det tillåtet att cykla på körbanan även om det finns cykelbana som alternativ. Många gånger är körbanan betydligt lämpligare att använda för cykling än cykelbanan. Det kan finnas flera skäl till att det är så.

Knappast betryggande

Gäller även mot cyklister som kör i bredd

Regeln om betryggande avstånd i sidled sätts inte ur spel bara för att de som cyklar i bredd struntar i att lägga sig efter varandra. När flera personer cyklar i grupp väljer de ofta att cykla på två led. Många bilförare upplever det som provocerande och väljer att köra om med alldeles för liten marginal i sidled. Rutinerade cyklister har den erfarenheten att cykling på ett led leder till att bilförare väljer att köra om samtidigt som de har möte och gör sin omkörning utan att gå ut i mötande körfält. Därmed blir det omkörningar utan betryggande avstånd i sidled.

Gäller även mot cyklister som inte kör nära högerkanten

Cyklister ska hålla sig så långt till höger ”som möjligt”. Ytterligare ett begrepp som är svårtolkat. Det finns många anledningar till att cyklister håller sig en bit ut i körbanan. Skickligheten och säkerheten att hantera cykeln varierar från person till person. Alla behöver ett visst vingelutrymme. Man behöver beredskap för sidvindar och för vindstötar som kommer då stora fordon passerar. Om man cyklar väldigt nära kanten syns man inte lika tydligt som om man cyklar en bit ut i körbanan.

Gäller även cyklist som kör om cyklist eller gående

Betryggande avstånd i sidled vid omkörning på gång- och cykelbana

Olika cyklister håller väldigt olika hastigheter. Cykelbanor och kombinerade gång- och cykelbanor är i många fall väldigt smala och är oftast dubbelriktade. I tätort kan det vara väldigt trångt på cykelbanorna. Det innebär att många vill köra om. Även cyklande har skyldighet att hålla marginal vid sina omkörningar.

Dags för 1,5-metersregel?

Många av de som cyklar lobbar för att det ska införas en regel att avståndet i sidled vid omkörning av cyklist med motordrivet fordon ska vara minst 1,5 meter just därför att flertalet förare inte klarar att bedöma vad som menas med betryggande avstånd i sidled. Likadant är det när rättsväsendet ska bedöma ärenden där förare har kört om med för kort avstånd i sidled. Det är egentligen endast fall där cyklister faktiskt har körts på eller prejats omkull som leder till påföljd. Ett bestämt mått kan alla förstå.

Det är knappast troligt att en 1,5-metersregel kommer att efterlevas av de personer som medvetet prejar cyklister för att ”straffa” dem. Frågan är också om fall med förare som på grund av dålig uppmärksamhet kör för nära cyklisterna kommer att minska. Jag har refererat en sådan händelse tidigare. Läs mer om den här.

Även den här händelsen från 2017 utanför Tingsryd är ett exempel på omkörning utan betryggande avstånd i sidled. Inte säkert att en 1,5-metersregel skulle ha räddat cyklisten, men kanske.

Raksträcka med god sikt. Vägen 7,5 m bred och ingen vägren. Möjligen har bilföraren valt att köra om men inte vågat bryta den heldragna linjen. Förare av bilen var en kvinna i 67-årsåldern. Jag vet inte vilken förklaring hon har givit och inte hur det slutligen gick med rättslig påföljd. Kanske någon av läsarna vet.

 1. Pär Sandevik

  Hej Tomas,
  Jag är för 1,5 meters regeln – inte enbart för att jag också känner att man som cyklist borde ha rätt till en del av vägen.
  På vårt företag arbetar vi med att få cyklisterna att slippa få sin cykel stulen genom en kraftfull stöldskyddsmärkning – s.k. ISR-märkning.
  Har du möjlighet att ge klartecken till att publicera ovanstående artikel på vår hemsida. Det gäller ju att sprida budskapet
  ”När låsen inte räcker till” och ”Att inte cykla är att gå för långt” är två budskap som harmonerar väl med ”1,5 metersregeln”