Dödad cyklist gav 4000 kronor i böter

posted in: Cykel, Information | 0
Foto polisen

HÄNDELSE

Den 17 juli vid 14-tiden på lv 282 öster om Uppsala. En bilförare körde bakifrån på den cyklist som han tänkte köra om. Cyklisten träffades av högra delen av bilen och kastades upp i luften och hamnade på marken. Han fick så svåra skador att han omedelbart avled.

UTREDNING

Redan från början rubricerades händelsen som vållande till annans död i samband med trafikolycka. Flera vittnen hördes liksom bilföraren. Det man kan utläsa från förhören är att flera vittnen uppfattade det som att bilföraren vinglade ut mot vägkanten alldeles före påkörningen. Bilföraren å sin sida hävdade att det var cyklisten som väjde ut i vägen. Bilföraren hävdade att han höll 60 – 65 km/h när han körde på cyklisten. Det finns inget i vittnesberättelserna som motsäger detta. Vägen är huvudled och asfalterad. Den är 8 m bred och saknar vägren utanför kantmarkeringen. Olyckan hände på en raksträcka med god sikt. Bilföraren sade att han hade observerat cyklisten i god tid och haft god tid på sig att planera omkörningen. Han hade dock flyttat fram sin uppmärksamhet mot en korsning strax framför, där han vid tidigare tillfällen sett fotgängare. Han ville även ha koll på om någon bil körde ut i korsningen. Både bilen och cykeln undersöktes av polisen och det konstaterades inget fel på dessa som skulle kunna ha bidragit till olyckan.

ÅTAL OCH RÄTTEGÅNG

Den 3 februari 2017 avkunnades domen i Uppsala tingsrätt. Mål B 4706-16. Bilföraren stod åtalad för vållande till annans död genom oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att han omedelbart innan kollisionen brustit i uppmärksamhet framåt och på cyklisten samt att han inte ökat avståndet i sida mellan bilen och cyklisten, alternativt ej noterat att bilen ändrat position och hamnat bakom cyklisten, allt med hänsyn till att bilföraren kände till att cyklisten utanför streckmarkeringen endast hade en smal asfalterad vägkant att cykla på.

Två av vittnena hördes i rätten liksom bilföraren. De berättade i stort sett samma sak som de hade gjort vid polisförhören. Bilföraren förnekade brott och menade att det hela var en ren olyckshändelse.

Rätten behövde aldrig pröva frågan om vårdslöshet i trafik. Den konstaterade att det var väl styrkt att bilföraren hade varit oaktsam och att denna oaktsamhet ledde till cyklistens död.

Bilföraren dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och 80 dagsböter á 50 kronor. Alltså samma belopp som det kostar att köra 126 km/h på en 90-väg (4000 kr).

MINA REFLEXIONER

Jag tycker att både polisen och åklagarsidan även skulle ha låtit pröva frågan om ansvar för vårdslöshet i trafik. Man borde ha lagt större vikt vid att gärningen riktade sig mot en oskyddad trafikant. Att inte lämna betryggande avstånd i sidled vid omkörning är enligt min uppfattning ett typiskt trafikfarligt beteende. Skulle det hålla med vårdslöshet i trafik? Svårt att säga men jag tycker att det skulle vara värt att pröva. Domen i sig är inte så mycket att säga om. Den var enligt åklagarens yrkande och påföljden enligt praxis. Att bötesbeloppet blev så pass lågt beror på den dömdes låga inkomst.