Det är lätt att hamna utanför vägen

Har du råkat ut för trafikolycka?

Att råka ut för en trafikolycka kan innebära stora påfrestningar

Personskador

Vid trafikolycka kanske du själv, dina passagerare och motpart skadas med vad allt det innebär. Transport till sjukhus, undersökningar, diagnoser, sjukskrivningar o.s.v. Det innebär trauma för de drabbade och en hel del pappersexercis.

Fordonsskador

Bilen till verkstad eller till skrotning. Inlösen av försäkringsbolag. Anskaffande av annan bil. Ersättningsbil under utredningstiden. Problem att försäkringsbolaget undervärderar bilen vilket innebär att man bara får ersättning för en bråkdel av vad man anser att bilen är värd. Tvist med försäkringsbolag om detta.

Polisutredning/brottsmisstanke

De flesta trafikolyckor beror på att någon av de inblandade på något sätt har brutit mot någon eller några trafikregler. Det kan vara allvarligare brott såsom rattfylleri eller vårdslöshet i trafiken eller andra förseelser såsom anpassning av hastighet eller avstånd, brott mot väjningsregler o.s.v. Det händer också att olyckan beror på kända eller okända fel eller brister på fordon eller helt oförutsedda faktorer. Många gånger uppdagas andra brott på grund av trafikolycka. Det kan förutom brister på fordon vara att förare saknar behörighet eller har felaktig behörighet. Bevisningen kan vara knepig både för polisen och för försäkringsbolagen eftersom inblandade parter uppfattar samma händelse på olika sätt. Det kan vara mycket jobbigt att känna sig felaktigt anklagad.

Försäkringsutredning/vållande

När det blir materiella skador eller personskador kopplas försäkringsbolag in. Försäkringsbolagen utreder vilken eller vilka parter som anses som vållande. Man stöder sig dels på de uppgifter som har tecknats ner av polisen ifall polisen varit inkopplad, dels på de uppgifter som inblandade parter och eventuella vittnen har lämnat. Man går ofta på praxis. Som inblandad kan man uppleva att man anses som vållande fast man anser att det är motparten som är vållande eller att det åtminstone borde klassas som delat vållande.

Körkortsutredning

Om polisutredningen leder till att någon straffas för brott mot trafikregel som är väsentlig för trafiksäkerheten leder det ofta vidare till en körkortsutredning hos Transportstyrelsen och i vissa fall slutar det med återkallelse av körkortet.

Vad kan Paragrafhjälpen hjälpa till med?

Jag kan hjälpa dig med råd hur du ska svara polis, försäkringsbolag och körkortsmyndigheten. På grund av att det ofta är svårt att bedöma det rättsliga läget är det lätt hänt att man får för sträng påföljd om man anses skyldig. Jag kan bedöma om det är lönt att överklaga eller yrka på lindrigare påföljd eller att brottsmisstanken läggs ner.

Kanske är det så att du upplever att ditt försäkringsbolag gör en felaktig tolkning av att du anses vållande. Jag kan bedöma om det är lönt att klaga på deras beslut.

Kontakt