Körkortet återkallades efter godkänt ordningsföreläggande

posted in: Information | 0
Ordningsböter
Ordningsföreläggande

Körkortet återkallades efter godkänt ordningsföreläggande

Jag har skrivit om detta förut men påminner om det igen. Återigen ett fall där körkortet återkallades efter godkänt ordningsföreläggande.

Han svängde höger i en korsning som regleras med trafiksignal. När han fick grönt ljus körde han sakta och hann inte upptäcka en cyklist som kom snabbt in på cykelpassagen. Cyklisten vinglade till och körde omkull men det var ingen påkörning.

Bilföraren valde vid förhör att godkänna ordningsföreläggande för att inte ha gett cyklande tillfälle att passera. Han frågade speciellt polisen om detta skulle kunna medföra problem med hans körkort. Han försäkrades att så inte var fallet.

Bilföraren var tveksam till sin skuld i olyckan men tyckte att han inte hade lust att vara med om ytterligare utredning och kanske behöva inställa sig till kommande förhör hos polisen och eventuellt i domstol.

Han accepterade böterna på 1 500 kr och trodde därmed att saken var helt utagerad. Så icke. Några veckor senare fick han brev från Transportstyrelsen att den övervägde ett körkortsingripande och därför begärde in ett yttrande. Direkt när yttrandet hade kommit in beslutade handläggaren om två månaders återkallelse av körkortet.

Godkänn inte ordningsföreläggande om du inte är helt säker på din skuld

När jag granskade fallet kunde jag konstatera att bevisningen var svag. Polisens anteckningar från olyckan var bristfälliga. Jag har läst flera utredningar och domar från betydligt allvarligare felbeteenden där det har slutat med friande dom och därmed bibehållet körkort.

Ett godkänt ordningsföreläggande är liktydigt som en lagakraftvunnen dom

Det går inte att ångra sig efteråt. Lagt kort ligger. Körkortsmyndigheten tittar bara på vilken trafikförseelse det är fråga om och om böterna vunnit laga kraft. Är det någon av trafikreglerna som är av väsentlig betydelse för trafiksäkerheten föraren har fått böta för så är det kört.