Cyklisters skyldighet att använda cykelbana upphör delvis

posted in: Cykel, Information | 3

Den 1 augusti ändras paragraf 6 i tredje kapitlet i Trafikförordningen. Nu får man göra det som många av oss som cyklar har gjort fast det inte alltid har varit tillåtet. Vi får bättre stöd för att undvika att använda cykelbanan och cykla på körbanan, men helt fritt fram blir det inte.

Särskild försiktighet

Kravet på särskild försiktighet fanns även tidigare när det gällde användande av körbana i stället för cykelbana då det var lämpligast väg med hänsyn till färdmålet. Jag har skrivit om det tidigare. Vad som menas med särskild försiktighet är inte preciserat. Jag antar att det menas att man inte får vingla eller att ta så stor plats att man hindrar annan trafik.

15 år fyllda

Den som cyklar på körbanan ska ha fyllt 15 år. Ett barn som inte har fyllt 15 kan inte bötfällas om hen bryter mot det kravet. Bestämmelsen får väl gälla som en fingervisning åt föräldrarna.

50 kilometer i timmen

Den högsta tillåtna hastigheten på körbanan ska vara 50 kilometer i timmen. Det innebär att det främst är i tätort som det blir tillåtet att cykla på körbanan även om det finns en cykelbana.

Lämpligare med hänsyn till färdmålets läge

Liksom tidigare tillåts det i vissa fall att cykla på körbanan även där högsta tillåtna hastighet är mer än 50 kilometer i timmen. Vad som menas med lämpligare med hänsyn till färdmålets läge kan du läsa här.

Nya lydelsen 

Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om
1. den cyklande fyllt 15 år, och
2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Om särskild försiktighet iakttas, får trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.

Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §. Förordning (2018:1299).

3 Responses

 1. Olle Schälin

  Var någontans i den nya regler finner du att ”Liksom tidigare tillåts det i vissa fall att cykla på körbanan även där högsta tillåtna hastighet är mer än 50 kilometer i timmen” Jag kan inte finna något i §6 som stödjer det.

  • Tomas Samuelsson

   Hej Olle!

   Jo, i punkten 2 står det ”den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.”

 2. Olle Schälin

  Så är det nog, hoppas bara att juridiken gör samma tolkning av skrivelsen.