Cykla inte i min körbana

posted in: Cykel, Trafikbrott | 0

Körde om och tvärbromsade framför cyklist

Cykelbox (Bild från Google Maps)

Här kommer ytterligare ett inlägg om aggressiva förare. Denna händelse utspelade sig mitt i Stockholm på Vasagatan mellan Centralstationen och Norra Bantorget. Det var tidigt på morgonen mitt i rusningstrafiken. Vid trafikljuset i korsningen med Mäster Samuelsgatan samlades flera cyklister i cykelboxen i väntan på grönt ljus.

Några cyklister fortsatte rakt fram på körbanan när det slog om till grönt ljus. Det var i september 2018 och efter ändringen i Trafikförordningen där cyklande tillåts välja bort cykelbana om högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. Det var alltså tillåtet för cyklande att välja körbanan. Efter korsningen med Mäster Samuelsgatan leds cykeltrafiken in på en smal cykelbana. Alla cyklister fick inte plats där. En av de cyklande utsattes för ilsket tutande men fortsatte i körbanan. Det skulle han inte ha gjort. I alla fall inte enligt en mannen i bakomvarande bil som tutade. Avsikten stod helt klar: ”Cykla inte i min körbana”

Efter övergångsstället börjar en minimal cykelbana (Bild från Google Maps)

Körde om och tvärbromsade framför cyklisten

Bilföraren körde upp till höger jämsides med cyklisten och öppnade sidorutan och gapade åt cyklisten att använda cykelbanan istället. Vad bilföraren inte visste var att det sedan den 1 augusti hade blivit tillåtet för cyklister att i vissa fall välja bort cykelbanan. Bilföraren körde sedan om till höger och skar in mot vänster framför cyklisten. Sedan bromsade han så hårt att cyklisten omöjligt kunde stanna. Han körde in i bilen och föll i gatan. På sjukhuset konstaterades senare nyckelbensbrott. Polis och ambulans kallades till platsen, Inledningsvis upprättade polisen en anmälan mot cyklisten att han inte hade anpassat avståndet till framförvarande fordon. Något han aldrig fick chansen att göra. Den anklagelsen lades dock ner i ett tidigt skede.

Cyklisten gjorde motanmälan

Cyklisten tog själv kontakt med polisen för att det skulle skrivas anmälan om trafikbrott från bilförarens sida. Polisen genomförde sedan en förundersökning som sedermera resulterade i ett åtal mot bilföraren för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Rättegång blir det i september. Jag kommer att följa utgången i målet.

Dom har kommit

Den 11 september avkunnades dom i Stockholms tingsrätt. Den åtalade mannen som var 25 år vid gärningstillfället dömdes till 60 dagsböter för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Även denna dom följer den praxis som tillämpas i liknande fall. Hade det inte funnits två oberoende vittnen som klart och tydligt hade sett händelseförloppet hade det varit stor risk att det inte alls hade blivit något åtal eller att det hade blivit en frikännande dom. En annan lärdom av det här fallet är att det var den drabbade cyklisten själv som varit pådrivande och aktiv för att det slutligen blev en fällande dom. Stockholms tingsrätt mål nr B 6888-19

Tas inte på allvar

Brott mot cyklister tas inte alltid på tillräckligt stort allvar. Det är inte helt ovanligt, att såsom i detta fall, den drabbade cyklisten själv får ligga på för att få sitt fall prövat. Många gånger missar man att betona det faktum att cyklister är oskyddade trafikanter och man förstår inte hur farligt det är för dem vid incidenter.