Aggressiva förare som skadar cyklister

posted in: Cykel | 0

Ni som cyklar och har drabbats av aggressiva förare

Under senare år har det varit flera händelser där bilförare har prejat cyklister av vägen och där man kört om och sedan tvärbromsat framför och där följden har blivit svårt skadade cyklister. Jag följer upp och skriver om sådana händelser men har förstått att det finns många fler som jag inte känner till.

Hjälp mig att kartlägga de värsta fallen med aggressiva förare

Oavsett om ni har fått upprättelse genom rättsvårdande myndigheter eller försäkringsbolag eller inte vill jag att ni skriver några rader till mig i nedanstående kontaktformulär. Ange gärna polisens ärendenummer, åklagares ärendenummer och gärna målnummer från domstol ifall händelsen har blivit anmäld och ifall den gått vidare i rättsväsendet. Då kan jag begära ut handlingarna och studera dem.

Jag vill se hur era fall har hanterats och även få en uppfattning om hur vanlig företeelsen är. Syftet är att lära mig mer om vad det är som triggar dessa fordonsförare. Jag vill även skapa uppmärksamhet kring det här problemet och förhoppningsvis ska det någonstans leda till åtgärder för att dessa incidenter skall upphöra helt. Jag anger aldrig namn på inblandade personer när jag skriver om händelser.

Fara för oskyddade cyklister

Cyklister är oskyddade trafikanter. Duktiga cyklister på moderna cyklar kommer upp i höga hastigheter. Medtrafikanter som retar upp sig på dem och företar sig farliga manövrar för att ”tillrättavisa” förstår inte vilken stor fara de utsätter dessa cyklister för.