Cykelbana och cykelfält vad är det för skillnad?

posted in: Cykel, Information | 0

Cykelbana och cykelfält

Två begrepp men vet du vad de står för? Vi börjar med att titta på hur de definieras.

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Cykelbana

En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och moped klass II

 

Cykelfält

Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II

 

Cykelbanor finns i flera varianter:

Separat cykelbana

Cykelbana

 

Skyltas med påbudsskylt ”Cykelbana”. Det innebär att cyklande och mopedförare klass II har skyldighet att använda cykelbanan istället för körbanan, med vissa undantag. Du kan läsa mer om det här. Väghållaren kan välja att förbjuda trafik med moped och i så fall anges det på tilläggstavla. På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra förare. Detta oavsett om dessa fordon har rätt att köra där eller inte. Gående får använda cykelbanan endast om det saknas gångbana.

Gång- och cykelbana

Skyltas med påbudsskylt ”Gång- och cykelbana”. Här skall gående samsas med cyklande och förare av moped klass II. Samma skyldigheter att använda banan som ovan gäller för cyklande och förare av moped klass II. På vissa ställen är det förbud mot trafik med moped. I så fall anges det på tilläggstavla.

Gång- och cykelbanor

Skyltas med påbudsskylt ”Gång- och cykelbanor”. Skillnaden mot ovanstående är att här separeras gångtrafiken från cykeltrafiken med heldragen linje. Cyklande skall samsas med förare av moped klass II. Samma skyldigheter att använda banan som ovan gäller för cyklande och förare av moped klass II. På vissa ställen är det förbud mot trafik med moped och då anges det på tilläggstavla.

Cykelfält

Till skillnad från cykelbanor finns inga påbudsskyltar. Cykelfält utmärks genom vägmarkering såsom på bilden ovan. Oftast förstärks det med vitmålade cykelsymboler, s.k. cykelmyror. Ibland förstärks cykelfälten ytterligare med avvikande färg. Är cyklande och förare av moped klass II då skyldiga att använda cykelfält? Ja, men det är inte utskrivet i lagtext på samma sätt som skyldigheten att använda cykelbana om en sådan finns. Det finns inte heller något påbud eftersom cykelfält inte skyltas med påbudsmärke. Det som står i Trafikförordningen är att man skall använda det körfält som är längst till höger och som är avsett för fordonet. Alla trafikanter är även skyldiga att följa anvisningar för trafiken. Vägmarkeringarna liksom cykelmyrorna utgör anvisningar för trafiken, vilket innebär att man ska följa dem. I praktiken kan det vara både omöjligt och farligt att alltid cykla i cykelfält. Dels är det vanligt att motorfordon stannar eller parkerar i cykelfälten, dels kommer cyklande ofta farligt nära parkerade bilar bredvid cykelfältet med risk för dörröppning vid passage av dem. Jag känner inte till något fall där cyklist har fått böta för underlåtenhet att använda cykelfält. Om du som läsare känner till något sådant fall får du gärna lämna en kommentar.

Läs mer om cykelfält.

Vad gäller för stannande eller parkering på cykelbanor eller i cykelfält?