Bussförare gjorde farlig omkörning av cyklist

posted in: Cykel, Trafikbrott | 0

Sammanfattning av händelseförlopp

En person, J, cyklade på körbanan på Torshamnsgatan i Kista. I höjd med Viderögatan blev han omkörd av en buss i linjetrafik. Bussföraren körde om med minimal marginal i sidled, endast cirka 10 cm enligt J, och körde in snävt framför J, vilket var mycket obehagligt för honom. Bussföraren utnyttjade inte det vänstra körfältet vid omkörningen. J blev skrämd och chockad och ville därför påtala det farliga för bussföraren. J kom ikapp bussen när den stannade vid nästa hållplats. Han försökte påkalla bussförarens uppmärksamhet genom att knacka på rutan på höger sida vid dörren. Föraren ville inte alls prata med J utan påbörjade vidare färd. J ställde cykeln cirka en meter framför bussen. Bussföraren körde vidare och stannade först efter det att cykeln hade hamnat under bussen. Därvid skadades cykeln. Bland annat blev båda hjulen helt skeva. J gick fram till fönstret på förarsidan och tilltalade föraren. Händelsen inträffade i juli 2019.

Beskrivning av platsen

Gatan är rak och har två körfält för färd norrut. Strax före aktuell plats är högsta tillåtna hastighet 50 km/h och i höjd med Viderögatan blir det 30 km/h. Till höger om körbanan med en refug emellan finns dubbelriktade gång- och cykelbanor.

https://www.google.se/maps/@59.4025054,17.9600749,3a,75y,341.09h,90.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg4S692ll65icSZ72AfZ2-g!2e0!7i16384!8i8192?hl=sv

Tillåtet att cykla på körbana

Bestämmelserna angående skyldigheten för cyklande att använda cykelbana om sådan finns har ändrats så att det i större omfattning har blivit tillåtet att välja körbanan. Numer får cyklande använda körbanan om högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre. För cyklande gäller dels att vederbörande har fyllt 15 år, dels att särskild försiktighet iakttas. Bussföraren verkar inte ha kunskap om detta. Inte heller verkar Arriva, som bedriver busstrafiken för SL, känna till det. Det finns ingenting som talar för att J har underlåtit att iaktta särskild försiktighet. Han var alltså i sin fulla rätt att använda sig av körbanan vid det här tillfället.

Farlig omkörning

För det första är det aldrig tillåtet att orsaka fara vid egen omkörning. För det andra har man skyldighet att lämna betryggande avstånd i sidled vid omkörning. Eftersom det i detta fall är en oskyddad trafikant som har blivit omkörd kan gärningen mycket väl utgöra vårdslöshet i trafik. Cyklister är oskyddade trafikanter.

Även om J:s val av färdväg kan anses olämplig ger det inte bussföraren rätt att åsidosätta säkerheten vid sin omkörning.

Överkörning av cykel

J ställde cykeln strax framför bussen i avsikt att få bussföraren att stanna för ett samtal. Ändå påstår bussföraren att han inte såg cykeln. Det är orimligt att J ställde cykeln så att det inte gick att se den om hans avsikt var att bussföraren skulle vänta med att köra vidare. Det torde vara helt uppenbart att bussföraren i vart fall av oaktsamhet har kört på och över cykeln. Därmed skall denna del av händelsen bedömas enligt trafikskadelagen.

Utredning av händelsen

Arriva

Efter att de fick reda på händelsen har de utrett den för att bedöma om de ska betala skadestånd eller trafikskadeersättning. Det enda utredningen bestod av var bussförarens redogörelse och att man helt och hållet tror på att han aldrig såg cykeln. Man konstaterar att J varit så pass medvållande att ersättningen ska jämkas till noll. Trots att J har polisanmält har man inte medverkat till att få fram film från bussens övervakningskameror, vilket innebär att värdefull bevisning gått förlorad. I och för sig inte så konstigt eftersom polisen inte hade begärt ut filmerna. Arrivas handläggare påstår, helt felaktigt, att bussens kameror endast visar vad som sker inne i bussen. Jag har utrett många incidenter där bussar i linjetrafik har varit inblandade. I flertalet fall ser man en hel del av vad som händer utanför bussen vid sidorna. Det kan utgöra viktig information för det kan både fria och fälla inblandade parter när det gäller anklagelser om felbeteenden. Efter att J hade klagat tog man kontakt och hörde ett vittne som J hade åberopat. Denne hade dock inte sett själva påkörningen av cykeln och inte heller den farliga omkörningen.

Försäkringsbolaget Protector

Bussen är trafikförsäkrad i Protector. Det är dock så att det finns ett avtal mellan Protector och Arriva att Arriva själva reglerar skador som ligger under självrisken. Därmed har Protector inte involverats.

Försäkringsbolaget LF

Efter att J inte fick något som helst gehör från Arriva vände han sig till det försäkringsbolag där han har sin hemförsäkring, Länsförsäkringar. Det ledde till att han fick ersättning för reparation av sin skadade cykel. Han fick dock betala självrisken.

Polisen

J anmälde samma dag händelsen som skadegörelse på cykeln och vårdslöshet i trafik. Polisen inledde en utredning. Den utredningen lades ner efter en tid. Bussförarens brott gick inte att att styrka. Det fanns bara de båda inblandades redogörelser och de går isär. Utredare vid polisen hade inte tagit fram övervakningsfilm. På fråga har de sagt att det gör man inte vid trafikolyckor. Min bedömning är att det blir omöjligt att bevisa båda händelserna utan bussens kamerabilder. Att man inte från polisen har säkrat kamerabilderna är enligt min uppfattning en stor miss.

Övervakningskameror i SL-bussar

Det finns flera kameror i bussarna som filmar åt flera håll och de är avsedda för att öka tryggheten och ge polisen möjligheter att utreda grova brott. Bussbolagen kan inte själva ta fram filmerna. Polisen kan begära ut film i samband med brottsutredningar. Filmerna lagras bara några dagar så de måste begäras ut nästan omgående. Något som väldigt få känner till är att film från kamerorna kan vara mycket användbar även vid utredning av trafikolyckor och trafikbrott. När jag jobbade med utredning av trafikhändelser där bussar var inblandade begärde jag alltid ut filmer. Många gånger visade de sig vara användbara. Kamerorna filmar vad som sker inne i bussarna, vilket är främsta syftet, men påfallande ofta får man överskottsinformation kring vad som händer utanför bussarna. I mina utredningar har det varit till hjälp genom att både fria och fälla bussförare som har varit anklagade för felbeteenden. Likaså har de kunnat fria eller fälla andra trafikanter.

Övrigt

Man kan ha synpunkter på det lämpliga i att cykla på körbanan i stället för cykelbanan bredvid. Det är i vart fall inte förbjudet. Något som varken bussföraren eller Arrivas handläggare verkar ha klart för sig. Oavsett vad man tycker om cyklister i körbanan ger det inte tillåtelse att utsätta dem för fara. Reglerna för säkra omkörningar gäller ändå. Att stoppa eller hindra en annan förare som J försökte är inte så lämpligt men man ska ha klart för sig att han upplevde att han hade blivit utsatt för livsfara precis innan.