40 km/h tillräckligt för beslag av A-traktor

Polisen mätte upp en hastighet av 40 km/h på en vägsträcka där det går svagt utför. Grabben som körde hade tidigare ertappats med samma A-traktor då den varit manipulerad att gå betydligt fortare. Han hade förra gången fått böter och sitt AM-körkort återkallat i sex månader. Den här gången rapporterades han därför för för grov olovlig körning. Polisen omhändertog körkortet och tog A-traktorn i beslag för att kontrollera den närmare.

Tre veckor utan körkort

Det tog tre veckor innan A-traktorn blev undersökt av en bilinspektör hos polisen. Under tiden hade Transportstyrelsen fattat beslut att körkortet skulle återkallas tills vidare och bestämde en tid på nio månader. Man sade även att definitivt beslut skulle fattas när ärendet blivit slutligt avgjort straffrättsligt. Den tekniska undersökningen visade att A-traktorn inte på något sätt var manipulerad. Därmed lades förundersökningen ner och beslaget hävdes. Därmed upphävde transportstyrelsen sitt beslut att återkalla körkortet.

Grabben var alltså av med både sin A-traktor och sitt körkort i tre veckor trots att fordonet inte var olagligt och att han inte hade begått något brottsligt.

Får polisen göra så?

Det får de om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det krävs skälig misstanke att brott som hör under allmänt åtal har förövats samt att det behövs för att kunna utreda om det är ett brott eller inte. I det här fallet rör det sig om misstanke för grov olovlig körning samt brukande av oregistrerad bil. Man har byggt de skäliga misstankarna på att man har mätt upp hastigheten 40 km/h där det lutar nedför. En A-traktor får ha en högsta konstruktiva hastighet av 30 km/h på plant underlag och den ska endast med svårighet kunna ändras till högre. Så här har polisen skrivit på sin hemsida.

40 km/h var tillräckligt för beslag av A-traktorn. Endast den omständigheten att man har mätt upp den hastigheten är väl vagt att bygga en skälig misstanke på tycker jag. Särskilt när det var i en nedförsbacke. Det är dock en bedömningsfråga och det är svårt att säga exakt var gränsen går för att det ska anses som skälig misstanke. I det här fallet överklagades beslaget och det prövades i tingsrätten. Den åklagare som blev involverad yrkade att beslaget var lagligt grundat och skulle bestå. Tingsrätten höll med och fastställde också beslaget. Tingsrätten ansåg att beslaget var nödvändigt för att utreda om A-traktorn var olaglig eller inte.

Nitiskt av polisen

Min uppfattning är att polisen varit väl nitisk i det här fallet. De allra flesta A-traktorer kan komma upp i mer än 40 km/h under gynnsamma förhållanden utan att för den skull vara manipulerade/trimmade. På polisens hemsida antyder man att A-traktorer inte får föras i högre hastighet än 30 km/h. Det är dock ingenting som är reglerat i trafiklagstiftningen. Där talas det bara om konstruktiv hastighet.

Läs även om ägaransvar när det gäller A-traktorer.

Här kan du hitta fler länkar om A-traktorer.