Ägare till barns trimmade fordon

Står du som registrerad ägare till ditt barns A-traktor eller klass 1-moped? Varför då? Troligen för att försäkringspremien skall bli billigare. Har du tänkt på att det i första hand är den registrerade ägaren som är den som får böta om fordonet har brister.

En trimmad A-traktor är en bil

A-traktorer

Det betyder att föraren behöver minst B-behörighet på körkortet. Fordonet räknas som en oregistrerad bil som brukats. Den som får böta för detta är den registrerade ägaren. Dessutom föraren ifall den personen har vetskap. Om föraren bara har traktorkort eller AM-behörighet blir det fråga om olovlig körning.

En trimmad klass 1-moped är en lätt motorcykel

Det betyder att föraren behöver ha A-behörighet på sitt körkort. Mopeden är då inte längre en moped utan en oregistrerad lätt motorcykel som brukats. Den som får böta för det är den registrerade ägaren. Dessutom får föraren böter ifall han eller hon hade kännedom om trimningen.

Mopeder

Vad du som fordonsägare bör tänka på

Du är skyldig att ha koll på fordonet. Du bör emellanåt förvissa dig om att fordonet fortfarande uppfyller kriterierna för att vara A-traktor eller moped. Alltså att ditt barn inte har låtit trimma det. Har du medverkat till trimningen eller inte alls brytt dig så riskerar du att få böter om fordonet kontrolleras av polisen. I alla tider har det bland ungdomar varit status att ha den snabbaste A-traktorn eller den snabbaste mopeden. Det har alltid varit vanligt med ändringar av olika slag. Det förekommer att polisen hittar sådana fordon som gör 70-80 km/h och ännu mer. Det brukar leda till föreläggande om registreringsbesiktning.

Om barnet själv står som ägare får barnet själv böta för de brister fordonet har men det tar inte bort ansvaret från föräldrarna.

Föräldraansvaret

Om nu barnet kör omkring med trimmad A-traktor eller moped så är det som tidigare nämnts fråga om olovlig körning i de flesta fall. Den som är vårdnadshavare riskerar att dömas för tillåtande av olovlig körning och därmed riskera sitt eget körkort. Om en förälder vet om att barnet kör trimmat men inte förhindrar det så år det klart tillåtande. Självklart kan fordonen manipuleras utan att föräldrarna vet något. Mitt råd är att man som förälder faktiskt kontrollerar hur snabbt det går att köra A-traktorn eller mopeden och även att fordonet är i trafiksäkert skick. Läs även denna länk om trimmade mopeder eller om trimmade A-traktorer