Varit med om en cykelolycka

posted in: Uncategorized | 0

Om du har varit med om en cykelolycka kan Paragrafhjälpen följa upp den åt dig. Jag granskar ditt ärende och föreslår åtgärder utan kostnad.

Du kanske har rätt till ersättning från någon försäkring eller från en försumlig väghållare. Det kanske är något annat fordon inblandat, känt eller okänt. Du kanske har fått din cykel eller dina kläder förstörda eller rent av själv blivit skadad. Du kanske inte vet vart du ska vända dig eller hur man gör. Då kan du vända dig till Paragrafhjälpen. Jag kan hjälpa till i kontakten med berörda myndigheter eller försäkringsbolag.

Cyklister kommer ofta till korta i samband med incidenter. Det är inte helt ovanligt att motparten försvinner innan man har noterat varandras uppgifter. Ibland är det rena smitningsolyckor men ibland skiljs parterna åt för att man inte har insett följderna av händelsen till fullo. Man kanske inte från början insett att man faktiskt har blivit skadad eller att skadan är värre än man först trodde. Man tror då att all möjlighet att få ersättning har gått förlorad eftersom man inte vet hur man ska gå tillväga.