Vägra alkoholutandningsprov

Kan man vägra alkoholutandningsprov?

Det finns två typer av alkoholutandningsprov. Dels genom så kallat sållningsinstrument som används av poliser ute på fältet, dels genom bevisinstrument som oftast finns inne på polisstationerna. Ibland även monterade i fordon. Sållningsinstrumentet visar bara när någon ligger över ett gränsvärde. Den som hamnar där anses skäligen misstänkt och kan därmed frihetsberövas för att föras till ett ställe där bevisprovet utförs. Om personen vägrar blåsa eller inte kan blåsa i bevisinstrumentet så tas blodprov. Blodprov kan tas med tvång.

Enligt lagstiftningen är förare av motordrivet fordon skyldig att lämna utandningsprov, även fast denne inte är misstänkt, men det går inte att tvinga någon att blåsa. Alltså kan man vägra. Att vägra blåsa innebär inte automatiskt att man blir misstänkt men tvångsmedlet blodprov kan ändå användas. Det som händer är att den som vägrar kan medföras till polisstation och där underkastas blodprov.  Samma sak ifall personen av något skäl inte kan blåsa.

Kan det löna sig att vägra alkoholutandningsprov?

Den som tror sig ligga aningen över straffbart värde vill oftast vinna tid för att hinna nyktra till. Det mest sannolika är att man ändå förlorar på att vägra. Varför? Jo, blodprov är en mer exakt mätmetod och ger förhållandevis lite säkerhetsavdrag.