Vad är en vägren

posted in: Cykel, Information | 0

Vad är en vägren för något? Ett hjortdjur som uppehåller sig på vägen, eller?

Lite lagtext

Förordning om vägtrafikdefinitioner

Vägren: ”En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana”

Vägrenen skall användas av långsamgående fordon. I Trafikförordningen 3:7, 2 stycket, stadgas:

”Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen skall föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används.”

Vidare i Trafikförordningen 3:12 stadgas:

”På väg ska vägrenen användas
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1-4 gäller endast om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket.”

Vad är en väggren för något?

Efter att ha läst ett otal polisrapporter och tidningsartiklar ställer jag mig den frågan.

”Föraren körde på väggrenen”, skriver en del personer felaktigt. Men vilken gren då? Kanske vid en fällt träd, vars grenar låg längs vägkanten? Nej, skämt åsido, det här ordet har inget med grenar att göra, vilket dock är en vanligt missuppfattning. Vägren, med ett enda g, är det rätta ordet.