Tvärbromsade framför cyklist

Cyklade in i bil som tvärbromsats framför. Foto från polisutredningen.

Bilförare tvärbromsade framför cyklist efter att ha gjort en farlig omkörning. Det här hände i maj 2019. G hade varit på sitt arbete och cyklade hem mot sin bostad. Han kom längs Hästskovägen i Järfälla. Det är en 30-väg och han höll nästan den farten med sin cykel. En bilförare, J, valde att köra om precis före ett övergångsställe med refug.

Refug och övergångsställe

Eftersom det var ont om plats körde J om med alldeles för liten marginal i sidled. G viftade först för att uppmärksamma J på det olämpliga. När denne inte reagerade höll G upp fula fingret och då tvärnitade J varvid G inte hade någon chans att stanna utan cyklade in i bakluckan på bilen och föll i gatan.

Blodfläckar på övre del av baklucka. Foto från polisutredningen

Det fanns vittnen på plats och ambulans och polis larmades dit. G fördes till sjukhus och fick sedan stanna kvar två nätter. Det var fula sår inne i munnen och utanpå och han fick opereras/sys och behandlas med antibiotika. Turligt nog klarade han sina tänder och det blev inga frakturer.

Polisen utredde händelsen

Både bilföraren J och cyklisten G hördes liksom vittnet som hade kört bil bakom J och sett hela händelsen. Polisen rubricerade brottsanmälan som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. J hävdade att han hade haft marginal både vid omkörningen och när han bromsade in bilen. Han hade en invändning att G borde använda den fina cykelbanan som löper längsmed gatan. https://www.google.se/maps/@59.4289124,17.8415488,3a,75y,35.26h,92.27t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5K-x7i3uFxqt3rjmpdNPfw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5K-x7i3uFxqt3rjmpdNPfw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D48.780228%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

Åklagaren – Åtal väcks inte

BESLUT: Åtal väcks inte

Skäl: Det föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal, eftersom man med hänsyn till bevisningen på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom.

G begärde överprövning hos åklagarmyndighetens utvecklingscentrum men fick inte gehör. Överåklagaren delade den bedömning som hade gjorts.

Ny överprövning begärd

En ny begäran om överprövning har nu lämnats in. Se sammandrag nedan. Jag lovade att återkomma med resultatet senare. Läs om det längre ner.

Vårdslöshet i trafik och brott mot trafikförordningen

Genom sin körning har J brutit mot flera paragrafer i trafikförordningen. Jag har listat några av dem nedan. Ingen alternativ brottsrubricering har tagits med i utredningen. Sammantaget visar J:s körning att han underlåtit att visa särskild hänsyn till den oskyddade trafikanten G. Ett typiskt trafikfarligt beteende och en medveten risktagning.

TraF 3:16 § En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

J bromsade plötsligt och oväntat precis efter omkörningen av G. Det styrks av vittne.

TraF 3:32 §, 1 st. En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

J orsakade fara för G dels genom att köra fort, dels genom att köra om med för liten marginal i sidled, se nedan, dels nära refug och övergångsställe.

TraF 3:33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

J körde för nära G vid omkörningen.

TraF 3:36 §   Omkörning får ske endast om det körfält som skall användas vid omkörningen på en tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller annat hinder mot omkörning.

En förare får inte köra om, om det inte finns möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för övriga trafikanter. Detta gäller dock inte när omkörningen skall ske i ett körfält där mötande trafik inte får förekomma.

TraF 3:40 §   Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart. Förordning (2014:1035).

J gjorde sin omkörning precis före övergångsställe med refug. Det fanns därmed ett hinder för omkörning och det var dessutom inte möjligt att föra fordonet tillbaka till höger utan fara för G.

Målsägandens agerande

När det gäller G:s färd är det inget som helst brott att undvika gång- och cykelbanan som löper på sidan om Hästskovägen. Det kan snarare vara olämpligt att använda den med hänsyn till förekomsten av gående. Det är den cyklande som avgör vilken väg som är lämpligast att cykla. Inte medtrafikanten J.

TraF 3:6 §, 1 och 2 st.   Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om
   1. den cyklande fyllt 15 år, och
   2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

G är över 15 år och det finns inget som tyder på att ha inte iakttog särskild försiktighet. Högsta tillåtna hastighet på platsen är 30 km/h.

Vållande till kroppsskada eller misshandel?

J har genom i vart fall oaktsamhet vållat skador hos G som är mer omfattande än ”ringa”. G fick stanna kvar på sjukhuset två nätter. J har medvetet markerat mot G. Det gränsar till misshandel men ett sånt uppsåt går inte att bevisa. J måste ha insett att en inbromsning så kort bit framför G måste ha varit mycket farlig för honom. Det framgår inte i utredningen om G vill ange detta brott till åtal. Han säger att han vill det absolut.

Utredning och bevisning

Ett oberoende vittne hördes redan på olycksplatsen. Han lämnade väldigt konkreta och trovärdiga uppgifter. Vi vill att det hålls ett mera ingående förhör med honom. J har hänvisat till ett kvinnligt vittne som inte blev hörd i utredningen. Vi tycker också att det vore av värde om hon hördes i utredningen. Hon borde kunna spåras genom polisen och förhöras. Till utredningen borde det även fogas ett rättsintyg.

Riksåklagaren tar inte upp fallet

Efter det att en ny begäran om överprövning lämnats in kom ett beslut från överåklagare att inte ändra beslutet att inte väcka åtal. Ärendet lämnades även till riksåklagaren. Därifrån kom sedan ett brev där det informerades att riksåklagaren inte tar upp ärenden som redan granskats av högre åklagare.

Hur kommer det sig att det inte blev något?

Som jag förstår det så åligger det den åklagare som får ärendet att bedöma om det finns skäl för åtal. Den som fick hand om det här ärendet gjorde bedömningen att han på objektiva grunder inte kunde förvänta sig en fällande dom. Varje åklagare är suverän i sin bedömning och eftersom den inte ansetts uppenbart fel så blev det ingen ändring. Jag tror att en annan åklagare mycket väl hade kunnat besluta sig för att åtala och även tro på att det skulle kunna leda till fällande dom. Ett åtalsbeslut i det här fallet skulle knappast kunna klandras. Jag har sett många åtal som har gjorts med betydligt sämre bevisläge.

Jag har all förståelse för om man inte hade åtalat ifall det endast hade varit de båda inblandade personernas uppgifter som funnits med i utredningen och ord hade stått mot ord, men inte i det här ärendet där det fanns ett oberoende vittne. Borde inte den här utsagan ha räckt? Även vittnet benämns med initialen J men det är inte samma person som bilföraren som även han har initialen J.

J ombeds berätta vad det är som har hänt.

J beskriver det som att han kör efter cyklisten samt den aktuella Audin PB. Samtliga kör i norrgående riktning på Hästskovägen. I höjd med Hästskovägen/Dresyrvägen observerar J PB köra om cyklisten, då det är en avsmalning av vägen kör PB väldigt nära cyklisten i samband med omkörningen. J beskriver det som att det är väldigt tajt mellan cyklisten och PB. Cyklisten reagerar med att peka finger åt fordonet. PB tvärnitar väldigt nära inpå och kort efter omkörningen. Cyklisten har ingen chans alls att hinna bromsa in och kör således in i PB. Cyklisten flyger av cykeln och landar med ansiktet och magen först, före benen. J har observerat detta och parkerar sedan sitt eget fordon för att sedan bege sig fram till cyklisten som fortfarande ligger på marken när han kommer fram. J uppger att det är 30-40 km/h på aktuell väg och att PB i samband med omkörning i alla fall körde i 50-60 km/h.

Uppläst och godkänt.