Trafikolycka vid tävling på väg

posted in: Information | 0

Ansvar vid trafikolycka vid tävling på väg

Paragrafhjälpen har följt utredningen av olyckan vid triathlontävlingen Ironman 70.3 i Jönköping den 10 juli 2016. Vilket ansvar hade den tävlande, arrangören och den påkörda fotgängaren vid denna trafikolycka vid tävling på väg? Mycket tråkig händelse för alla inblandade. Vad kan man lära av detta för att en liknande olycka inte ska inträffa igen?

Jag har bett triathlonförbundet kommentera händelsen men ännu inte fått svar.

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/kvinna-pakord-av-cyklist

Händelsen

I slutfasen av cykelmomentet var en av de tävlande på väg in i centrala Jönköping. En kvinna korsade tävlingsbanan och blev därvid påkörd av den tävlande som inte hade möjlighet att stanna i tid. Denne hade enligt egen uppgift en hastighet på cirka 50 km/h. Kvinnan föll i gatan och skadades svårt. Den delen av tävlingsbanan var inte avgränsad med staket eller koner. Dock fanns det en del funktionärer längs banan. Där den gående korsade vägen fanns det inget övergångsställe. Hon sneddade enligt vittnen över vägen och gick sakta.

Cyklisten fortsatte tävlingen efter en kort stund. Han hade då förvissat sig om att den skadade blev omhändertagen och personer på platsen sade att han kunde köra vidare. Efter målgång rapporterade han händelsen för tävlingsledningen.

 

Polisutredning

Händelsen rubricerades först som smitning från trafikolycksplats och senare även vållande till kroppsskada i samband med trafikolycka, eftersom den gående var så pass illa skadad. Förhör hölls med flera vittnen och även med den tävlande som var inblandad. Cyklisten delgavs ingen brottsmisstanke i samband med förhöret som hölls efter tävlingen. Polisen lade senare ner utredningen. Man bedömde smitningen som ringa fall. Vållande till kroppsskada bedömdes som ej brottsligt, antagligen för att cyklisten inte hade varit oaktsam.

Borde cyklisten ha stannat?

Tävlande är skyldiga att följa trafikreglerna. Alla som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av trafikolycka är skyldig att stanna kvar på platsen och i mån av förmåga medverka till de åtgärder som händelsen skäligen kan föranleda. Jag tycker att han borde ha gjort det men håller med polisens bedömning att det var en ringa förseelse. Han hade förvissat sig om att den skadade fick hjälp och han stod till förfogande för utredning av händelsen. Som tävlande med nummerlapp var han inte heller anonym.

Den gåendes ansvar

Det finns ingenting som tyder på att den gående var ovetande om att tävlingen pågick. Det förefaller som att hon har korsat vägen utan att se sig för.

Arrangörens ansvar

För att arrangera tävling på väg krävs det tillstånd. Arrangören hade tillstånd och i tillståndet fanns ett flertal villkor. Vad jag förstått har arrangören följt alla de villkor som ställdes och således inte kan lastas för olyckan.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23314677.ab