Trafikolycka – trafikbrott

posted in: Information | 0

Trafikolycka – trafikbrott

I massmedia och i andra sammanhang talas det ofta om trafikolyckor som just olyckor. I verkligheten är det sällan som en trafikolycka bara beror på olyckliga omständigheter. Nästan alltid händer det på grund av att någon har begått trafikbrott eller -förseelse. Om samtliga följde bestämmelserna i trafiklagstiftningen skulle det knappast hända några trafikolyckor alls.

Därmed borde så gott som alla trafikolyckor leda till böter eller annan påföljd för någon av parterna. Så sker dock inte på långa vägar. Varför inte då? Ja, det beror på flera saker. Dels är utredning av trafikolyckor inte högt prioriterat inom polisen, dels är det många gånger svårt att bevisa brotten. Det kan vara avsaknad av vittnen eller att parternas versioner går isär.

Man ska också ha klart för sig att största andelen trafikolyckor uppstår på grund av att någon av oaktsamhet (klantighet) bryter mot någon av trafikreglerna, framför allt Trafikförordningens. Påföljden kan då bli någon tusenlapp i böter. I övriga fall är det fråga om mer medvetna risktagningar och då bedömer man brottet efter bestämmelserna i Trafikbrottslagen. Då kan påföljden bli strängare, från dagsböter upp till fängelsestraff.

Bör man då ersätta ordet trafikolycka med ordet trafikbrott?

Nej, det går nog inte. Begreppet trafikolycka är ju vedertaget. Sen är det som jag sagt ovan att orsaken oftast beror på oaktsamhet. Den som orsakat händelsen har inte haft avsikt att den skulle inträffa. Olycka blir det i vart fall för den som varit oskyldig till händelsen. Man råkade befinna sig på fel plats vid fel tillfälle.