Stoppförbud och parkeringsförbud

posted in: Information | 0

Vet du vad det är för skillnad på att stanna och att parkera? Det råder en del missuppfattningar om vad som gäller. Många vet inte när stannandet övergår till att bli parkering. Vi kan börja med att titta på definitionerna av ”stannande” och ”parkering”.

Stannande; Annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafikförhållandena, eller 3. utgör parkering

Parkering: En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som 1. föranleds av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods

Många tror att man har en viss tid på sig att stå still med sin bil innan det anses som parkering. Det finns ingen sådan tidsgräns. Pågår det ingen lastning eller lossning eller av- eller påstigning av passagerare, ja då är det parkering. Även om man sitter kvar i bilen och inväntar sin passagerare. Att det oftast får gå ett antal minuter innan det blir en parkeringsanmärkning beror på att parkeringsvakterna vill ha tydligt fog för utfärda den och undvika gränsfall.

Lastning och lossning är ett begrepp som ofta misstolkas. Så länge själva lastningen eller lossningen pågår anses det som ett stannande oavsett hur länge det pågår. Att flytta det lossade godset från trottoaren och vidare upp i ett hus ingår inte i avlastningen. Då övergår stannandet i parkering. Samma sak blir det om man måste hämta godset från annan plats och lämnar bilen för att gå och hämta det. Då anses det som parkering. Observera att det lokalt kan finnas en tidsbegränsning för hur länge det får ta att släppa av eller på passagerare eller att lossa eller lasta gods.

Man får alltså stanna för att lasta eller lossa gods där det råder parkeringsförbud. Ska det lossade godset forslas vidare in på en gård eller upp i ett hus måste man först flytta bilen till en plats där man får parkera och sedan flytta godset vidare. Likadant blir det när man släpper av eller hämtar upp passagerare. Behöver passageraren ledsagning kan det räknas som parkering under tiden och inte stannande. Andra regler gäller om man har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Där det råder stoppförbud får man varken stanna eller parkera sitt fordon. Måste man stå still på grund av köbildning eller olycka framför eller liknande klassas det inte som stannande.